ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Konference pro širokou veřejnost

Centrum pro rodinný život v Olomouci vás u příležitosti Roku víry srdečně zve na konferenci pro širokou veřejnost na téma: „Víra ve víru rodiny“. Uskuteční se 23. března 2013 ve Slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci.

Program konference:

9:00 - 9:30 Registrace účastníků | 9:30 - 10:00 Úvodní příspěvek otce biskupaMons. Josefa Hrdličky | 10:00 - 10:15 Zdravice představitele kraje /města | 10:15 - 11:00 prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. a MUDr. Viola Svobodováz komunity Emmanuel Brno: „Zpívá celá rodina“, „Běhá celá rodina“-může také věřit celá rodina? | 11:00 - 11:45 Doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.: Rozvoj osobní víry dítěte | 11:45 - 13:15 polední přestávka | 13:15 - 14:00 sestra ThLic. Veronika Barátová z komunity Blahoslavenství: Rodina jako obraz Boží  | 14:00 - 14:45 P. Mgr. Petr Šikula: Víra a mladí | 14:45 - 17:00 PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D.: Výchova ve světle tří ctností aneb Láska je tou největší (od 16:30 bude nabídnut prostor k diskuzi s paní doktorkou)

Pro přihlášení, prosíme, vyplňte (do 22. 3. 12.00 hod.) formulář na našich webových stránkách www.rodinnyzivot.cz. Předem se těšíme na vaši účast.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 2. dubnas MUDr. Jitkou Krausovou na téma: Zdraví zadarmo!?. Další se uskuteční 7. května. Mgr. Alžběta Drexlerová bude mít připravené téma: Strom života. Bližší informace: Bc. Marcela Řezníčková, 587 405 250-1,reznickova@arcibol.cz.

Den pro mladá manželství 

Mladší manželské páry srdečně pozýváme 6. dubna do Olomouce. Program natéma: Jak se s dětmi dělit o víru aneb Co můžeme jako rodiče udělat pro víru svých dětí pro ně povede lektorka kurzu KER a Předávání víry v rodiněMgr. Marie Kaňovská. Účastníci budou mít prostor pro vzájemné sdílení, předávání zkušeností, práci ve skupinkách a společnou diskuzi. Společně budeme mluvit o budování důvěry, autoritě, odpuštění, modlitba a slavení a předáme si praktické náměty a inspirace. Hlídání dětí bude zajištěno. Bližší informace a přihlášku najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz.

2. setkání vdov s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

Nebojte se! Otevřete, dokořán otevřete dveře Kristu! Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku! On jediný to ví.“ (bl. Jan Pavel II.) Zveme vdovy na setkání, které proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2013 na Velehradě. Program začíná mši svatou v bazilice v 9.30 hod., po které následuje setkání s o. arcibiskupemJ.Graubnerem ve Slovanském sále. Dále bude na programu svědectví vdov a prohlídka sarkofágu otce kardinála T. Špidlíka s výkladem. Odpolednezahájí krátká společná modlitba a bude pokračovat přednáškou na téma Jak ze zármutku do náruče Boží a bude ukončeno krátkou adorací se svátostným požehnáním kolem 16.00 hod.

Na setkání se, prosím, přihlaste nejpozději do 20. března 2013 e-mailem, telefonicky nebo poštou: A) apanakova@volny.cz | 604 252 629 | A. Panáková, Lešenská 274, Zlín 12, 763 14 || B) reznickova@arcibol.cz | 605 274 915 | Centrum pro rodinu, Řezníčková, Biskupské nám.2, Olomouc, 779 00                           

V přihlášení uveďte pouze: jméno, bydliště, telefon nebo e-mail, zájem o oběd. Pro vzdálené je možnost ubytování – objednávky individuálně na tel. 572 571 531 nebo   e-mail: velehrad@stojanov.cz.

Pokud pojedete z Olomouce, lze se domluvit na společném čase odjezdu vlaku (výhoda např. skupinové jízdenky).

Příprava snoubenců na manželství

Tato příprava je určena párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Jarní příprava budezahájena 12.–14. dubna 2013 společně stráveným víkendem v příjemném prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 26. 4., 10. 5., 24. 5.a 7. 6. v podvečerních hodinách od 17.00 do 19.30 na Biskupském náměstí 2v Olomouci (sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře).

Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na našich webových stránkách. Letní příprava začne víkendem 21.–23. červnaa podzimní 20.–22. září 2013. Bližší informace: Bc. Lucie Cmarová,587 405 252, cmarova@arcibol.cz.

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně

Třetí dubnový víkend (19.-21.4.) je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend na téma: „Věřím?! Věřím.“ povede MUDr. Jitka Krausová OV.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, e-mail:reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz.

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější odpověď: „Ne!“?  Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet? V KER se naučíte zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme společně probírat témataV jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát sebedůvěru?

Kurz zahájíme víkendem 20. a 21. dubna 2013. Další setkání se uskuteční ve středu 25. dubna, 2., 9. a 16. května 2013 vždy od 17:00 do 19:30 hod. naBiskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek(psycholog a terapeut v oblasti manželského a rodič. poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka a lektorka projektu KER). Kurzovné je 700,- Kč za osobu nebo 900,- Kč za pár. Kapacita je omezena, hlaste se dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo  telefonicky na 587 405 250. Dalšíinformace o KER najdete na  www.efektivnirodicovstvi.cz.

Malá pouť za velké věci 

Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečkuu Olomouce.

Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.20 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hodin na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je24. února 2013. Bližší informace jsou na www.rodinnyzivot.cz  nebo na tel.587 405 251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Víkend pro seniory se koná 17.- 19. května 2013 na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Setkání pro ovdovělé

Naše Centrum a Centrum pro rodinu Prostějov zvou ovdovělé z celé diecézev sobotu 18. května 2013 do Olomouce. Jde o první diecézní setkání určené pro tuto skupinu věřících. Setkání se uskuteční od 9.30 do 15 hod. v budověKurie arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Přednášet  budou MUDr. Jitka Krausová (Role utrpení v duchovním životě), P. Gorazd Cetkovský O. Carm.(Role samoty v duchovním životě) a Bc. Marcela Řezníčková (Vdovy, vdovci a naši národní světci). Ve 14.00 hod. bude mše sv. pro účastníky v kapli sv. Anny u katedrály.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickova@arcibol.cznebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz.

Dětský den na Výstavišti Flora: "Po stopách věrozvěstů"

Zveme všechny rodiče a děti na zábavné odpoledne, konající se 19. května od 14.30 hod. již tradičně v okolí jezírka a pavilonu G na Výstavišti Florav Olomouci. Pro děti bude připraveno 9 stanovišť, koncert, malování, lanové aktivity a další program. Letošní úkoly na stanovištích budou inspiroványživoty sv. Cyrila a Metoděje. Občerstvení v areálu zajištěno. Vstup volný. Akci pořádají společně katoličtí křesťané z farností a dalších společenství (Orel apod.) z Olomouce a okolí.

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně

se bude konat o víkendu 7.–9. června v poutních domech na Sv. Hostýně.Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze (P. František Petrík), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.Bližší informace a přihlášku naleznete na www.rodinnyzivot.cz. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.

Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Pěší pouť tatínků s dětmi

4. ročník poutě je letos naplánován na 21.–23. červena 2013. Tentokrát budeme putovat opačně ze Svatého Hostýnu na Velehrad. Pouť zahájíme v pátek ráno na Sv. Hostýně a ukončíme v neděli odpoledne mší svatou v bazilice na Velehradě. K dispozici budeme mít doprovodné vozidlo. Poutí nás bude provázet otec Jiří Putala. Přihlaste se nejlépe do konce května. Bližšíinformace: Peter Markovič, tel: 587 405 293, e-mail:   markovic@arcibol.cz

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi na Velehradě

Pobyt na Velehradě v termínu od 12. do 20. července 2013 je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky odborníků a kněze. V průběhu přednášek je zajištěn program pro děti. Během dne je i možnost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání je v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod. Pokud máte o pobyt zájem, napište si v dubnu o bližší informace a přihlášku přímo na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, Olomouc, 772 00, tel. 587 405 251, e-mail:reznickova@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3,rodina@arcibol.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

První letošní číslo časopisu Rodinný život provádí čtenáře labyrintem spiritualit, ve kterém bez dobrého průvodce tak snadno bloudíme, pokud se vůbec odvážíme vstoupit.

Nebojme se vkročit do prostoru konfrontace a otázek, setkejme se, abychom si mohli navzájem více porozumět. Učme se rozeznávat pravdu od bludů, radovat se z toho, co máme společného a mít úctu k jedinečnosti cesty každého z nás.

Životní příběh Hanny Rani v sobě spojuje dvě tradice, které jí předali rodiče - křesťanství a hinduismus. V rozhovoru vypráví, čemu se díky nim naučila.  Mons. Aleš Opatrný upozorňuje na nebezpeční a krátkozrakost náboženské nevzdělanosti a radí, jak rozeznat sekty a jak se před jejich vlivem chránit.

Představíme vám hnutí a komunity, které vznikly ve 20. století v katolické církvi.

Příběh Jakuba a Katky je tentokrát o odvaze umožnit dětem osobní zkušenost s neznámem a na jejich průzkumné cestě je doprovodit.

Na nadcházející rok je připravena nová rubrika o svatosti v manželství. Nechejme se inspirovat tím, jak vypadá svaté manželství v „moderní době“.

Pro děti je připravena pohádka na dobrou noc i setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na zajímavé akce a recept pana Nágla.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese Centra pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:rodinnyzivot@email.cz.

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
779 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3
CPRŽ na Facebooku

www.rodinnyzivot.cz