ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

CM jubileum - další informace

Vážení čtenáři, milí přátelé,

březen je v plném proudu a my se hlásíme s dalším vydáním
cyrilometodějského zpravodaje, který vychází u příležitosti
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Cílem je přiblížit vám aktuální projekty spojené s tímto
významným jubileem a upozornit na to „nej“.
Příjemné čtení a pohodově strávené zimní dny.

Veškeré informace neustále aktualizujeme a doplňujeme na www.cyrilametodej.eu a www.velehrad.eu.

Rádi bychom vás také poprosili o možné zveřejnění informace o tomto významném jubileu ve vašem zpravodaji – zasíláme grafiku a dle požadavků upravíme.

Velké cyrilometodějské jubileum aneb Připomeňme si, co nás letos čeká

Je tomu 1150 let, kdy na naše území dorazili z Konstantinopole dva bratři. Sv. Cyril a Metoděj se zapsali do dějin, a proto je rok 2013 rokem velkých oslav. Již od května 2012 probíhají při této příležitosti nejrůznější výstavy, konference, přednášky, semináře, bohoslužby, vzdělávací i zábavné programy pro děti a mládež, soutěže atd. Ale nejen to, vznikají také odkazy budoucím generacím v podobě filmu, dokumentu, knižních publikací či ilustrací. V listopadu 2011 dokonce vyhlásila 36. Generální konference UNESCO cyrilometodějské jubileum za světové výročí.

Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě. V České republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě a pokračují pravoslavným Setkáním kultur v Mikulčicích 24. – 26. května 2013. Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech 4. – 5. července 2013 v rámci státního svátku ČR již tradičním projektem Dny lidí dobré vůle.

AKTUALITY

Nová počítačová hra Veligrad Fos-Zoe-Nika

Nová hra (CD) bude součástí trojdílné publikace s názvem „Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje“. Herní prostředí je vytvořeno pomocí výkonného 3D enginu, který zprostředkovává realistický herní zážitek. Stavby a historické souvislosti odpovídají v maximální možné míře odkrytým archeologickým situacím a písemným pramenům. Ojedinělý projekt Slováckého muzea nechalo pomocí 3D grafiky na obrazovkách počítačů znovu ožít jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit na našem území, církevní areál v Uherském Hradišti – Sadech. Areál na Sadské výšině se tak stává kulisou pro příběh z dob Cyrila a Metoděje, z dob Velké Moravy.

Hra Veligrad Fos-Zoe-Nika se vrací ke kořenům klasických adventur, ale je oděna v novém a moderním hávu. Hráč se vžívá do role studentky archeologie Sáry a mnicha Nauma. Sářiným úkolem, tak jako každého správného vědce, je shromáždit známá fakta k archeologické lokalitě Uherské Hradiště – Sady „Špitálky“. Pátrání ji zavede nejenom na samotnou lokalitu, ale i na Památník Velké Moravy ve Starém Městě či na konzervační oddělení ve Slováckém muzeu. Současně, jak se jí daří postupovat v její vědecké práci, se odehrává na Sadské výšině příběh mnicha Nauma. Jeho očima sledujeme, jak se areál postupně rozrůstá a prožíváme spolu s ním i důležité dějinné milníky Velkomoravské říše, jako je příchod věrozvěstů či Slavomírova vzpoura…

Dokument s hranými prvky: Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!

Dokumentární film s hranými prvky Otakára M. Schmidta představuje život, dílo a odkaz svatých Cyrila a Metoděje, jejichž 1150. výročí příchodu na Velkou Moravu si letos připomínáme.

Prostřednictvím historických faktů autoři detailně seznamují s průběhem života obou věrozvěstů a ozřejmují hlavní smysl a způsob jejich misie mezi Slovany. Nezapomínají ani na odkaz, vliv a šíření cyrilometodějské tradice po smrti obou bratrů. V roce 1980 byli svatí Cyril a Metoděj prohlášeni Janem Pavlem II. spolupatrony Evropy a vytvořili tak most mezi západní a východní liturgií.

Autoři Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková v intencích svých předešlých filmů kombinují dokumentární, slovně okomentované pasáže s inscenovanými sekvencemi. Cyrila a Metoděje představují ve filmu dva skuteční kněží, Miroslav Herold a Marek Orko Vácha, známí již z předešlých Schmidtových dokumentů. Zasvěcenými slovy provázejí své putování po stopách věrozvěstů současnou Evropou. Toto propojení historie s naší současností zároveň dokazuje, že hodnoty z počátků vývoje západní civilizace jsou základem a kořeny dnešní evropské společnosti.

Moravské kraje vydaly společného průvodce Duchovní dědictví Moravy a Slezska

Publikace Duchovní dědictví Moravy a Slezska, vydaná Olomouckým, Jihomoravským, Moravskoslezským a Zlínským krajem, byla představena ve čtvrtek 17. ledna 2013 na tiskové konferenci v rámci veletrhu REGIONTOUR 2013 na brněnském výstavišti. Průvodce vyšel v celkovém nákladu 28 500 ks ve dvou verzích (tiskové a elektronické) obnášející celkem čtyři jazykové mutace: česko-polská a německo-italská.

Osou nového průvodce jsou sakrální památky. Celkem je jich v publikaci popsáno či zmíněno více než 120. Nejedná se jen o budovy – chrámy či synagogy, ale rovněž o poutní místa, poutní stezky, křížové cesty, kláštery, hřbitovy apod. Jednotlivé cíle jsou v průvodci seskupeny v šesti tematických celcích. Zatímco první dva výlety jsou pojaty nadregionálně – zahrnují takřka celé historické území Moravy a Českého Slezska, zbývající čtyři představují duchovní památky jednotlivých čtyř moravských krajů.

Publikaci Duchovní dědictví Moravy a Slezska lze používat coby katalog nejvýznamnějších památek téměř celého území historických zemí Moravy a Českého Slezska. Současně je však průvodce koncipován jako nabídka řady výletů, přičemž u každého z nich je navržen logický sled návštěv jednotlivých míst. Mezi vytipovanými cíli jsou popsány trasy jak pro pěší, tak i pro cyklisty a automobilisty. Autoři mysleli rovněž na zpestření putování za duchovními památkami řadou vedlejších – světských atraktivit. V průvodci se jich vyskytuje téměř pět desítek. Součástí průvodce jsou také kontakty na blízká informační centra. Právě tam a na mnoha dalších místech bude také průvodce k dostání.

Za Cyrilem a Metodějem s „GPSkou“ v ruce

Ačkoliv se zdá, že slovanští věrozvěstové a moderní GPS navigace nemohou mít nic společného, nový projekt Centra pro mládež Arcibiskupství olomouckého nazvaný CM-caching vás přesvědčí o opaku. Jedná se o turistickou hru na principu geocachingu. Na místech nějakým způsobem spjatých s cyrilometodějskou tradicí jsou ukryty malé plastové schránky. Jejich GPS souřadnice jsou dostupné na stránce www.cm-caching.cz a úkolem hráče je pomocí satelitního signálu schránky najít. Anglicky se skrýš řekne cache (keš), takže název hry znamená cyrilometodějské hledání skrýší.

Společenská hra o Cyrilu a Metoději aneb Kdo si hraje, nezlobí

Centrum pro katechezi Olomouc vydalo deskovou hru pro děti od 9 let s názvem „Po stopách svatých Cyrila a Metoděje“. Tato společenská hra má hráče seznámit s některými etapami života svatých Cyrila a Metoděje. Je jedním z materiálů připravených k výročí 1150 let od příchodu těchto věrozvěstů na Velkou Moravu. Hra pro 2 – 6 hráčů je připravena ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda. Začíná se na startovním poli „Soluň“ a cílem je dostat se na poslední pole v podobě „Božího království“. Po cestě musí hráči absolvovat deset stanovišť s událostmi ze života sv. Cyrila a Metoděje a získat všech deset kartiček symbolizující tyto milníky.

Bohoslužba ke cti sv. Cyrila a Metoděje

Arcibiskupství pražské pořádá dne 9. března 2013 v pražská katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava bohoslužbu ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Současně také 1040. výročí založení Pražského biskupství (973 – 2013).

VÝSTAVY

Moravské zemské muzeum připravuje cyrilometodějské výstavy

Ve čtvrtek 28. března se v Paláci šlechtičen v Brně otevře návštěvníkům cyklus výstav pod souhrnným názvem Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo., který potrvá až do 29. září 2013. Pořadatelem je Moravské zemské muzeum a je připraveno hned několik zajímavých výstav. Dvě z nich se dokonce přesunou z Brna do Archeoskanzenu Modrá u Velehradu (7. května – 31. října) a do Anežského kláštera v Praze (listopad 2013 - únor 2014).

Návštěvníci výstavy uvidí expozice týkající se života Cyrila a Metoděje, cyrilometodějských stop v hudbě, divadle a literatuře nebo lidové kultury moravského venkova. Těšit se mohou i milovníci velkoformátových fotografií, které zachycují dochované církevní památky z území tehdejší Velké Moravy, Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska. Autorem fotografií je Petr Francán.

Výstava: Vyškovsko a Velká Morava

Ve velkém výstavním sále Muzea Vyškovska je až do 31. března k vidění výstava, která představí život na velkomoravské vesnici ve světle archeologických nálezů. Autorkou výstavy je archeoložka Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

V posledních 10 letech bylo na území vyškovského okresu učiněno množství nálezů, které výrazně rozšiřují naše vědomosti o životě na tehdejší vesnici. Výstava prezentuje nálezy z rozsáhlých velkomoravských vesnic nalezených v průmyslových zónách ve Vyškově a Brankovicích. Pohřební zvyklosti ukáže pohřebiště z katastru Topolan, objevené při stavbě dálnice D1. Nálezy budou představeny nejen v dvoj- a trojrozměrné podobě, ale i formou rekonstrukcí nejzajímavějších nálezových situací, jako je velkomoravská chata z Vyškova nebo pohřeb čtyř bojovníků v Brankovicích. Prezentace zahrnuje i digitalizovanou rekonstrukci velkomoravské vesnice nalezené ve Vyškově. Bližší informace: www.muzeum-vyskovska.cz.

SOUTĚŽE

Odkaz Cyrila a Metoděje aneb Velkomoravském dobrodružství

V rámci oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vyhlásilo Biskupství brněnské vědomostní soutěž „Velkomoravské dobrodružství“. Je určená dětem školou povinným, a to od 3. do 9. třídy. Cílem soutěže je seznámit děti s životem a odkazem soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou ovocem cyrilometodějské mise. Soutěž začala 1. února a potrvá až do června.

Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří

Cyrilometodějské oslavy nezapomínají ani na naše nejmenší. Pro ně organizátoři ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravili výtvarnou soutěž „Cestou dvou bratří“, která rozhodně není žádnou novinkou. V rámci Dnů lidí dobré vůle je vyhlašována již od roku 2006 a mezi dětmi má úspěch. Cílem je přiblížit dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro život v současnosti. Pro jubileum v roce 2013 se soutěž na podnět Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozšíří i za hranice naší země, konkrétně do Řecka, Slovenska, Polska a Bulharska. Výtvarné práce mohou děti ve věku 3 až 11 let zasílat až do 31. května na adresu Stojanova gymnázia na Velehradě. Pravidla a bližší informace k soutěži naleznete zde.

S přátelským pozdravem

Vavríková Kristina

mediální skupina – široké komise k přípravě cyrilometodějského jubilea Velehrad 2013

T: +420 724 02 99 02

E: tisk@velehrad.eu