ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 21/4/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu přede mší svatou místo růžence bude velikonoční pobožnost Cesta světla.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti. Soutěž s Cyrilem a Metodějem pokračuje.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na kostel.

§ Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodinu a duchovní povolání se koná v sobotu 18. května 2013 na Velehradě. Program: Růženec (15 hodin - farnost Starý Hrozenkov), adorace (16 hodin - Strání) a mše svatá (17 hodin - Pitín). Během odpoledne bude také možnost prohlídky církevního gymnázia. Je připravený program také pro mládež a ministranty. Je zajištěno hlídání dětí, zázemí pro maminky a občerstvení. Z naší farnosti bude vypraven i autobus.

§ Ve středu 1. května 2013 ve Strážnici v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostně přivítají ostatky blahoslaveného Jana Pavla II. V 10:45 se začíná zpěvem mariánských litanií a májovou pobožností a v 11 hodin je slavnostní mše svatá.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude v Horním Němčí příležitost ke svátosti smíření v 17:30 hodin.

§ V sobotu od 18 hodin děti třetí třídy poprvé přijmou svátost smíření. Prosím, pamatujte na ně v modlitbě. A v neděli při mši svaté bude pokřtěna Aneta Balusová.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na kostel.

§ Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodinu a duchovní povolání se koná v sobotu 18. května 2013 na Velehradě. Program: Růženec (15 hodin - farnost Starý Hrozenkov), adorace (16 hodin - Strání) a mše svatá (17 hodin - Pitín). Během odpoledne bude také možnost prohlídky církevního gymnázia. Je připravený program také pro mládež a ministranty. Je zajištěno hlídání dětí, zázemí pro maminky a občerstvení. Z naší farnosti bude vypraven i autobus.

§ Ve středu 1. května 2013 ve Strážnici v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostně přivítají ostatky blahoslaveného Jana Pavla II. V 10:45 se začíná zpěvem mariánských litanií a májovou pobožností a v 11 hodin je slavnostní mše svatá.

 

CM-caching: Putování za Cyrilem a Metodějem

Pojďte se vydat po stopách Cyrila a Metoděje na Moravě. Poznejte místa spjatá s těmito muži. Navštivte jim zasvěcené kostely, kapličky, sochy nebo místa, kde podle tradice působili. Objevte, kde všude se můžete s Cyrilem a Metodějem potkat. Najděte na každém z těchto míst ukrytou schránku a na webu si přečtěte zajímavost z života Cyrila a Metoděje. Váháte? Zkuste to, nic za to nedáte. Snad jen trochu námahy, ale ta za to stojí. Uvidíte! Více se o netradičním projektu naší olomoucké arcidiecéze dozvíte na webu: www.cm-caching.cz

 

Rok víry v QR kódech

 

 

 

 

 

 

 

Category: