ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 28/4/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na křesťanská média: 15 470 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu začíná mariánský měsíc květen. První májová pobožnost bude ve středu po mši svaté. V pátek májová pobožnost nebude, protože bude po mši svaté svátostné požehnání. V sobotu bude májová pobožnost přede mší svatou (tzn. v 6:45 hodin).

§ Ve středu si připomínáme 9. výročí posvěcení našeho kostela, proto je večer slavnostní mše svatá v 18:30 hodin.

§ V pátek je první pátek v měsíci a současně svátek sv. Filipa a Jakuba, našich patronů. V 9 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapisujte se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Přede mší svatou od 18 hodin bude společná adorace. Po mši pak bude svátostné požehnání.

§ Setkání biřmovanců je tento pátek při mši svaté v 18:30 hodin. Společně si připomeneme naše farní patrony.

§ V neděli bude slavnostní hodovou mši svatou v 10:30 hodin sloužit P. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze a rodák ze Strání.

§ V pátek je předhodové zpívání v kulturním domě od 20 hodin.

§ Připomínám Rok víry k QR kódech. J

§ Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodinu a duchovní povolání se koná v sobotu 18. května 2013 na Velehradě. Program: Růženec (15 hodin - farnost Starý Hrozenkov), adorace (16 hodin - Strání) a mše svatá (17 hodin - Pitín). Během odpoledne bude také možnost prohlídky církevního gymnázia. Je připravený program také pro mládež a ministranty. Je zajištěno hlídání dětí, zázemí pro maminky a občerstvení. Z naší farnosti bude vypraven i autobus.

§ Ve středu 1. května 2013 ve Strážnici v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostně přivítají ostatky blahoslaveného Jana Pavla II. V 10:45 se začíná zpěvem mariánských litanií a májovou pobožností a v 11 hodin je slavnostní mše svatá.

§ Všichni jste srdečně zváni v neděli 12. května 2013 ve 14:30 hodin do Domu kultury v Uherském Brodě na oslavu Dne matek, kterou pořádá Katolická základní škola v Uherském Brodě.

 

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na křesťanská média: 5 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je ve Slavkově přede mší svatou místo růžence společná adorace.

§ V Horním Němčí se ve čtvrtek přede mší svatou nebude zpovídat.

§ Ve středu začíná mariánský měsíc květen. Májová pobožnost tento týden bude ve čtvrtek v Horním Němčí po mši svaté a v neděli ve 14 hodin.

§ Setkání biřmovanců je tento pátek při mši svaté v Dolním Němčí v 18:30 hodin.

§ V sobotu v 11 hodin bude křest Vojtěcha Vondráčka.

§ V neděli bude mše svatá mimořádně v Horním Němčí již v 8:45 hodin !!!!

§ V neděli bude slavnostní hodovou mši svatou v Dolním Němčí v 10:30 hodin sloužit P. Josef Nuzík, generální vikář olomoucké arcidiecéze a rodák ze Strání.

§ Připomínám Rok víry k QR kódech. J

§ Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodinu a duchovní povolání se koná v sobotu 18. května 2013 na Velehradě. Program: Růženec (15 hodin - farnost Starý Hrozenkov), adorace (16 hodin - Strání) a mše svatá (17 hodin - Pitín). Během odpoledne bude také možnost prohlídky církevního gymnázia. Je připravený program také pro mládež a ministranty. Je zajištěno hlídání dětí, zázemí pro maminky a občerstvení. Z naší farnosti bude vypraven i autobus.

§ Ve středu 1. května 2013 ve Strážnici v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostně přivítají ostatky blahoslaveného Jana Pavla II. V 10:45 se začíná zpěvem mariánských litanií a májovou pobožností a v 11 hodin je slavnostní mše svatá.

§ Všichni jste srdečně zváni v neděli 12. května 2013 ve 14:30 hodin do Domu kultury v Uherském Brodě na oslavu Dne matek, kterou pořádá Katolická základní škola v Uherském Brodě.

 

zdthqwhg

 

 

pducr

Category: