ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 12/5/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu. V pondělí po mši svaté (růženec). Ve středu a pátek po mši svaté. V neděli odpoledne ve 14 hodin.

§ V pondělí 13. května je 96. výročí zjevení Panny Marie v Cova de Iria ve Fatimě. Tento den bude ve Fatimě zasvěcen pontifikát papeže Františka portugalskými biskupy Panně Marii Fatimské. K tomuto zasvěcení se připojíme v rámci májové pobožnosti modlitbou růžence, ke kterému Panna Maria často vybízí ve svých zjeveních. (I přede mší svatou se bude modlit růženec jako obvykle.)

§ Ve středu zpovídá otec Josef.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Děti, nezapomínejte odevzdávat pracovní listy o sv. Cyrilu a Metoději, které dostáváte na dětské mši.

§ V pátek je setkání biřmovanců. Začneme katechezí v kostele v 19:30 hodin a pak budou skupinky na faře. Téma – svátost smíření.

§ V sobotu je prosebná pouť našeho děkanátu za obnovu rodinu a duchovní povolání na Velehradě. Autobus odjíždí ve 14:15 hodin ze zastávek. (Nepojede se od kostela!) Pojede se společně s Horním Němčím. Cena 50 Kč. (Vezměte si to přesně.) Kdo můžete, přijeďte i auty. Vždyť se modlíme za dobrou budoucnost našich rodin a farností.

§ Příští neděli je sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

§ Kdo by se chtěl zúčastnit 8. června poutního zájezdu na Turzovku, ať se přihlásí do 25. května u paní Buberníkové. Informace jsou na vývěsce v předsíni kostela.

Výstava k podzimnímu výročí požehnání našeho kostela

Na začátku listopadu si budeme připomínat 140 výročí požehnání našeho kostela (vysvěcen byl před 9 lety). K této příležitosti bychom rádi uspořádali výstavu fotografií ze „života farnosti a kostela“. Jestli doma máte nějaké pěkné fotografie, prosím, přineste je do sakristie (nejlépe v podepsané obálce). Fotografie budou naskenovány a co nejdříve vráceny. Zvláště prosíme o nejstarší fotografie.

*********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu. Slavkov – úterý v 17 hodin a ve čtvrtek po mši svaté. Horní Němčí – ve čtvrtek po mši svaté a v neděli ve 14 hodin.

§ Ve čtvrtek se v Horním Němčí přede mší zpovídá od 17:30 hodin.

§ V pátek je setkání biřmovanců v Dolním Němčí. Začneme katechezí v kostele v 19:30 hodin a pak budou skupinky na faře. Téma – svátost smíření.

§ V sobotu je prosebná pouť našeho děkanátu za obnovu rodinu a duchovní povolání na Velehradě. Autobus odjíždí ve 14:00 hodin. Pojede se společně s Dolním Němčím. Cena 50 Kč. (Vezměte si to přesně.) Kdo můžete, přijeďte na Velehrad i auty. Vždyť se modlíme za dobrou budoucnost našich rodin a farností.

§ Příští neděli je sbírka na církevní školy v naší arcidiecézi.

§ Kdo by se chtěl zúčastnit 8. června poutního zájezdu na Turzovku, ať se přihlásí do 25. května u paní Buberníkové v Dolním Němčí, která vám i řekne podrobnější informace.

Tři letní tábory (nejen pro ministranty)

S nabídkou tří táborů přišla na letošní prázdniny Arcidiecézní ministrantská rada olomoucké arcidiecéze ve spolupráci s olomouckým kněžským seminářem. Na výběr je putování po jižních Čechách, stanování v táborovém středisku Archa Rajnochovice či pobyt v kněžském semináři.

První z nabízených táborů, „Dobrodružství se sv. Cyrilem a Metodějem“, začíná už 30. června 2013 a jedná se o dvoutýdenní pobyt ve středisku Archa v Rajnochovicích. Akci pořádá občanské sdružení Sarkander celkem ve čtyřech turnusech a první z nich, ve dnech 30. června – 13. července, je určen zejména pro ministranty, kteří v tomto školním roce ukončí 2.–8. třídu.

Ve dnech 8.–13. července 2013 se uskuteční týden pro ministranty v olomouckém kněžském semináři. Je určen chlapcům od 11 let a zaměří se na starozákonní postavu Mojžíše. Účastníci budou moci strávit týden s mladými adepty kněžství, připraveny jsou pro ně výlety, soutěže, modlitby a bohoslužby i pobyt v přírodě.

Ti, kdo mají raději putovní tábory a jsou starší 10 let, pak mohou využít nabídky a podívat se do jižních Čech. Akce je plánována na dny 15.–18. července 2013 a účastníci navštíví například Štěkeň, Prachatice, Český Krumlov nebo Červenou Lhotu. Přihlášky lze odevzdávat do 7. června. Podrobnější informace jsou na http://ministranti.info

Category: