ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 5/5/2013

Výstava k podzimnímu výročí požehnání našeho kostela

Na začátku listopadu si budeme připomínat 140 výročí požehnání našeho kostela (vysvěcen byl před 9 lety). K této příležitosti bychom rádi uspořádali výstavu fotografií ze „života farnosti a kostela“. Jestli doma máte nějaké pěkné fotografie, prosím, přineste je do sakristie (nejlépe v podepsané obálce). Fotografie budou naskenovány a co nejdříve vráceny. Zvláště prosíme o nejstarší fotografie.

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka 18 430 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu. V pondělí, středu, čtvrtek a pátek po mši svaté. V neděli odpoledne ve 14 hodin.

§ Ve středu při mši svaté v 18:30 hodin je katecheze pro děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, a jejich rodiče. Prosím o účast.

§ V pátek v 18 hodin je spolčo dětí ve farní dvoraně a v neděli mše svatá v 10:30 hodin je zvláště pro děti a rodiče. Děti, za účast na májové pobožnosti si dávejte srdíčko na nástěnku u Panny Marie. J

§ V sobotu je ministrantská schůzka v 10 hodin na faře.

§ V neděli při mši svaté v 10:30 hodin budou křty: Lukáš Ambros, Gita Viktorie Janská, Nina Dorota Fajtlová.

§ Soutěž s QR kódy pro skoro nulový zájem ruším. L

§ Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodinu a duchovní povolání se koná v sobotu 18. května 2013 na Velehradě. Pojedeme autobusem. Zapisujte se do seznamu vzadu v kostele do příští neděle.

§ V sobotu 11. května je pouť Radia Proglas a TV Noe na Svatém Hostýně.

§ Všichni jste srdečně zváni v neděli 12. května 2013 ve 14:30 hodin do Domu kultury v Uherském Brodě na oslavu Dne matek, kterou pořádá Katolická základní škola v Uherském Brodě.

§ V Brně se opět uskuteční Katolická charismatická konference (10. – 14. července 2013) Více informací najdete na http://konference.cho.cz

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka 4 800 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu: Slavkov – úterý v 17 hodin a ve čtvrtek po mši svaté. Horní Němčí – ve středu po mši svaté a v neděli ve 14 hodin.

§ Mše svatá v Horním Němčí tento týden bude mimořádně ve středu v 18 hodin. Bude ji sloužit P. Kornek a bude ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

§ V neděli 12. května bude v kulturním domě v Horním Němčí krátké vystoupení děti Hopsáčku a scholy ke Dni matek. Začátek vystoupení bude v 15 hodin. Pro každou maminku a babicku je připravené překvapení. J

§ Soutěž s QR kódy pro skoro nulový zájem ruším. L

§ Prosebná pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodinu a duchovní povolání se koná v sobotu 18. května 2013 na Velehradě. Pojedeme autobusem. Zapisujte se do seznamu vzadu v kostele do příští neděle.

§ V sobotu 11. května je pouť Radia Proglas a TV Noe na Svatém Hostýně.

§ Všichni jste srdečně zváni v neděli 12. května 2013 ve 14:30 hodin do Domu kultury v Uherském Brodě na oslavu Dne matek, kterou pořádá Katolická základní škola v Uherském Brodě.

§ V Brně se opět uskuteční Katolická charismatická konference (10. – 14. července 2013) Více informací najdete na http://konference.cho.cz

Category: