ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Možnosti pomoci obětem povodní

Sbírkové konto Charity ČR:
č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906

Dárcovská SMS:
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

Dary v hotovosti
Oblastní charita Uherský Brod připravila sběrací listiny, prostřednictvím kterých může veřejnost přispět na povodňovou pomoc Charity Česká republika. Sběrací listiny jsou připraveny v sídle Oblastní charity Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, kancelář číslo 13. Přispět lze každý pracovní den v době od 8 do 15h30 hodin.
Materiální pomoc
Oblastní charita Uherský Brod připravila místo, kde je možné přinést materiál na odstraňování škod. Věci z této sbírky se stanou součástí dalších zásilek, které budou distribuovány na základě žádostí z diecézí zasažených povodněmi. Potřebné jsou čisticí a desinfekční prostředky (savo, jar) , repelenty a spreje proti hmyzu, velké pytle na odpad, hygienické potřeby (tekutá mýdla, dětské pleny, toaletní papír atp), a lůžkoviny. Na odklízecí práce sbírá Charita také pracovní oblečení, nářadí a úklidové potřeby (kbelíky, smetáky, rýžáky, rukavice atp.).
Charita prosí všechny, kdo chtějí přispět materiální pomocí, aby přinášeli pouze nové a plně funkční věci. Hygienické, čistící a desinfekční prostředky pokud možno neotevřené a před expirační dobou. Oblečení není v tuto chvíli žádané, a proto jej Charita přijímat nebude.
Sběrné místo se nachází v budově Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Uherský Brod v ulici Vazová (areál Lidové tvorby). Tel.: 724 651 299. Materiál je možné přinést každý všední den od 7h30 do 14h00, a to do pátku 14. 6. 2013.

http://goo.gl/O2cv3

Category: