ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 2/6/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na církevní školy z neděle 19. května činila 13 430 Kč. Měsíční sbírka z minulé neděle činila 23 520 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na faře jsou k dispozici nové kancionály za 150 Kč.

§ Ochotnické PRakšické Divadlo vás zve na hudební pohádku Princové jsou na draka v neděli 9. června 2013 v 16 hodin na Muzeu v Dolním Němčí. Vstupné 40 Kč. Představení se koná pouze za příznivého počasí.

§ Společnost Kristýn Služebník, založená Arcibiskupstvím olomouckým a která se snaží vyjednávat pro farnosti diecéze výhodnější finanční podmínky např. pro platbu za elektřinu, plyn a pojištění, vyjednala ceny za energie i pro jednotlivé farníky. Více se dočtete v přehledu a ceníku na webové adrese: http://goo.gl/RHsCL

§ Od května tohoto roku mohou senioři z celé republiky aktivně využívat internetový portál www.simeon.cz, první křesťansky zaměřený web pro starší lidi u nás.

§ Farnost Vlčnov pořádá leteckou pouť do Fatimy, Santiaga de Compostela a Coimbrie v termínu od 13. do 17. října 2013. Cena 17 200 Kč. Pouť zajišťuje CK AWER TOUR (www.awertour.cz, 583 418 297, info@awertour.cz). Přihlásit se můžete přímo u cestovní kanceláře.

§ Na začátku listopadu si budeme připomínat 140 výročí požehnání našeho kostela (vysvěcen byl před 9 lety). K této příležitosti bychom rádi uspořádali výstavu fotografií ze „života farnosti a kostela“. Jestli doma máte nějaké pěkné fotografie, prosím, přineste je do sakristie do konce června. Fotografie budou naskenovány a co nejdříve vráceny. Zvláště prosíme o nejstarší fotografie. Bohužel se zatím ještě nesešla ani jedna fotografie.

§ V pátek je první pátek v měsíci a současně slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. V 9 hodin začíná soukromá adorace. Prosím zapište se do adorační služby. V 17:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté pak bude společná adorace a svátostné požehnání.

§ Stále se můžete zapojit do děkanátní fotografické soutěže. Bližší informace jsou na internetové adrese: http://goo.gl/bCpKg

§ V sobotu 8. června v 15 hodin je Dětský den. Sponzoři, kteří by chtěli podpořit tuto akci, ať nosí své finanční dary Marii Horňákové do Galatextilu nebo Martině Smetanové. Kdo by ještě chtěl pomoci, ať se také ještě přihlásí.

§ Farnost Zlín nás zve v sobotu 15. června 2013 na jednodenní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem na téma Eucharistie – tajemství života. Uskuteční se v kongresovém centru Zlín. Bližší informace a přihlášení na mobilu 607213617 nebo e-mailu do-zlin@seznam.cz

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na církevní školy z neděle 19. května činila 3 500 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek ve Slavkově bude v 16,30 hodin společná adorace a v 17 hodin mše svatá a svátostné požehnání. V Horním Němčí se nebude ve čtvrtek přede mší svatou zpovídat. Po mši svaté bude krátká adorace.

§ Ve čtvrtek po mši svaté v 18:45 hodin budu zpovídat rodiče a příbuzné dětí, které jdou k 1. svatému přijímání. Protože budu asi zpovídat sám, pokud máte možnost během týdne přijat svátost smíření někde jinde, tak té možnosti využijte. V sobotu budu zpovídat jen děti. Nácvik na slavnost je v sobotu v 9 hodin. Po nácviku děti přijmou podruhé svátost smíření, aby Tělo Kristovo v neděli přijaly s čistým srdcem.

§ V pátek v 15,30 hodin je spolčo dětí. Pokud bude hezky, půjde se do lesa. Sraz je u fary. Nezapomeňte si, děti, vzít pití.

§ Na faře v Dolním Němčí jsou k dispozici nové kancionály za 150 Kč.

§ Společnost Kristýn Služebník, založená Arcibiskupstvím olomouckým a která se snaží vyjednávat pro farnosti diecéze výhodnější finanční podmínky např. pro platbu za elektřinu, plyn a pojištění, vyjednala ceny za energie i pro jednotlivé farníky. Více se dočtete v přehledu a ceníku na webové adrese: http://goo.gl/RHsCL

§ Od května tohoto roku mohou senioři z celé republiky aktivně využívat internetový portál www.simeon.cz, první křesťansky zaměřený web pro starší lidi u nás.

§ Farnost Vlčnov pořádá leteckou pouť do Fatimy, Santiaga de Compostela a Coimbrie v termínu od 13. do 17. října 2013. Cena 17 200 Kč. Pouť zajišťuje CK AWER TOUR (www.awertour.cz, 583 418 297, info@awertour.cz). Přihlásit se můžete přímo u cestovní kanceláře.

§ Stále se můžete zapojit do děkanátní fotografické soutěže. Bližší informace jsou na internetové adrese: http://goo.gl/bCpKg

§ Farnost Zlín nás zve v sobotu 15. června 2013 na jednodenní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem na téma Eucharistie – tajemství života. Uskuteční se v kongresovém centru Zlín. Bližší informace a přihlášení na mobilu 607213617 nebo e-mailu do-zlin@seznam.cz

Category: