ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Povodně 2013 - Farnost Dolní Němčí pomůže farnosti Počáply u Terezína

Sbírka v neděli 23. června 2013 bude na odstranění škod po povodních ve farnosti Počáply u Terezína (voda v kostele 1,5 m a voda na faře 2 m).
Na doporučení Charity Litoměřice jsem kontaktoval faráře P. Josefa Scheliga, se kterým jsem telefonicky mluvil. Vybrané peníze půjdou přímo na účet farnosti.

Tady jsou dvě fotky, jak to tam vypadalo.