ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Výběrové řízení

ARCIBISKUPSTVÍ  OLOMOUCKÉ
Wurmova ul. 9, pošt. schr. 193, 771 01 OLOMOUC

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje

výběrové řízení

na místo

ředitele Katolické základní školy v Uherském Brodě

s  nástupem do funkce  možným ihned.

Podmínky:                          praktikující katolík,
vysokoškolské pedagogické vzdělání a
pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

Přihlášky zasílejte na adresu:
                                           Arcibiskupství olomoucké
                                           Centrum pro školy
                                           Wurmova 9
                                           771 01 Olomouc
do 30. září 2013.

K přihlášce připojte:          
 ověřené kopie dokladů o vzdělání,
 životopis,
 přehled praxe,
 výpis z trestního rejstříku,
 doklad o zdravotní způsobilosti,
 Vaši představu o katolické základní škole v rozsahu do třech stran.
                     
                                          

V Olomouci 29. července 2013

Další informace poskytne Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy
e-mail: vyvozilovaz@arcibol.cz, tel.: 587 405 243.