ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 4/8/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Vzadu v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství na další školní rok. Prosím o vyplnění a odevzdání do farní schránky. (Děti, které půjdou do třetí třídy, již přihlášky dostaly. Mají tam kolonku také na datum a místo křtu.)

§ Pomalu se blíží udělování svátosti biřmování, které bude 22. září 2013. Biřmovanci musí uzavřít přípravu, aby mohli svátost přijmout. Všechny potřebné informace najdou na Facebooku. Připomeňte mladých, ať nenechávají vše na poslední chvíli.

§ Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně bude v sobotu 31. srpna 2013. Poutní mši v 10:15 hodin bude celebrovat biskup Josef Hrdlička. Od 13 do 15 hodin bude připraven program plný zábavných disciplín pro děti i rodiče.

§ Farní pouť seniorů na Svatý Hostýn bude ve středu 11. září 2013.

§ 11. – 13 října 2013 se opět uskuteční setkání bohoslovců kněžských seminářů z české a slovenské republiky. Bohoslovci bratislavského semináře prosí o nocleh v naší farnosti.

§ Upoutávka na nový „časopis“ pro děti. Malý oslík je jednoduchý časopis pro malé děti, který jim formou obrázků a her přibližuje nedělní evangelium. Na první stránce je čtyřokénkový komiks s úryvky z evangelia a na druhé hra s křížovkou nebo osmisměrkou. Časopis slouží zároveň jako omalovánka. Malý oslík je určen pro rodiny s dětmi různého věku. Časopis může být pojat jako samostatný tvořivý úkol pro starší děti, nebo jako společná aktivita rodičů s menšími dětmi, která přináší oběma stranám radost. Časopis vychází na každou neděli a je zveřejňován na internetových stránkách www.malyoslik.cz každé úterý před danou nedělí.

Horní Němčí – oznámení

§ Myslivci darovali na kostel 1 000 Kč. Anny ze Slavkova darovali 500 Kč na kostel a 1000 Kč na kapli ve Slavkově. Farníci ze Slavkova zaplatili elektřinu v kapli ve Slavkově. Ostatní dary na kostel: 3 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude ještě mše svatá v 18 hodin v kapli ve Slavkově.

§ Pomalu se blíží udělování svátosti biřmování, které bude 22. září 2013. Biřmovanci musí uzavřít přípravu, aby mohli svátost přijmout. Všechny potřebné informace najdou na Facebooku. Připomeňte mladých, ať nenechávají vše na poslední chvíli.

§ Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně bude v sobotu 31. srpna 2013. Poutní mši v 10:15 hodin bude celebrovat biskup Josef Hrdlička. Od 13 do 15 hodin bude připraven program plný zábavných disciplín pro děti i rodiče.

§ Upoutávka na nový „časopis“ pro děti. Malý oslík je jednoduchý časopis pro malé děti, který jim formou obrázků a her přibližuje nedělní evangelium. Na první stránce je čtyřokénkový komiks s úryvky z evangelia a na druhé hra s křížovkou nebo osmisměrkou. Časopis slouží zároveň jako omalovánka. Malý oslík je určen pro rodiny s dětmi různého věku. Časopis může být pojat jako samostatný tvořivý úkol pro starší děti, nebo jako společná aktivita rodičů s menšími dětmi, která přináší oběma stranám radost. Časopis vychází na každou neděli a je zveřejňován na internetových stránkách www.malyoslik.cz každé úterý před danou nedělí.

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Katolické základní školy v Uherském Brodě s nástupem do funkce možným ihned. Přihlášku je třeba zaslat do 30. září 2013. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu arcibiskupství – www.ado.cz

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Katolické základní školy v Uherském Brodě s nástupem do funkce možným ihned. Přihlášku je třeba zaslat do 30. září 2013. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu arcibiskupství – www.ado.cz

Category: