ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
779 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3
www.rodinnyzivot.cz
CPRŽ na Facebooku
www.rodinnyzivot.eu
www.rodinadnes.cz

Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně

Duchovní správa na Svatém Hostýně, Matice svatohostýnská a Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Vás srdečně zvou v sobotu 31. srpna2013 na „poprázdninovou” ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A DĚTÍ. Poutní mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně začíná v 10.15 hod.a celebrovat ji bude náš otec biskup Mons. Josef Hrdlička. Od 13.00 do 15.00 hod. bude připraven program plný zábavných disciplin pro děti i rodiče, na který vás zvou děkanátní centra pro rodinu (odměny a zmrzlina pro děti zajištěny =). Přijďte, abychom mohli společně poděkovat Matce BožíPanně Marii za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit potřebnémilosti našim dětem a vnukům pro nadcházející školní rok... Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 3. září 2013 od 16:00 hod. s doc. RNDr. Ivanou Loučkovou, CSc. na téma: „Rozum a cit a naše svoboda“. Další setkání se uskuteční 8. října, MUDr. J. Krausová bude mít připravené téma: Ne-vinné lži. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickova@arcibol.cz.

Malá pouť za velké věci 

Zveme na pouť za víru v našich rodinách. Pouť povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. před katedrálou sv. Václava (odchod ve 13 hod.) nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách  (zde je také možné sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice na Svatém Kopečku. Nejbližší termín poutě je 8. září 2013, další 27. října 2013. Bližší informace jsou nawww.rodinnyzivot.cz  nebo na tel. 587405251 či mailu: reznickova@arcibol.cz.

NOVINKA! || Kurz  „Animátor seniorských společenství“ || NOVINKA

Zveme všechny zájemce o pastorační práci se seniory na tento kurz. Je určenýjak pro ty, kdo už společenství seniorů vedou, tak pro nové animátory, kteří chtějí s vedením začít. Účastníci kurzu se dozví informace o tom, jak začít s vedením seniorského společenství, jaká jsou specifika komunikace se seniory, jaké jsou kompetence vedoucího společenství, jak strukturovat setkání, či  jak řešit obtížné situace ve společenství. Budeme se zabývat také tím, jak má společenství fungovat v rámci farnosti i jak se otevřít okolí. Řeč bude také o tom, jak se může seniorské společenství angažovat v rámci mezigeneračních aktivit. Celkový rozsah kurzu je 32 vyučovacích hodin (4 dny).

Kurz proběhne v těchto termínech: 12. 9. 2013, 16. 9., 26. 9. a 2. 10. 2013. Vždy od 9.00 do 15.30 hod. Místo konání: Kurie arcibiskupství, Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál ve 2. patře). Cena kurzu včetně potřebných materiálů je 600,-Kč na osobu (vychází to necelých 20,-Kč na hodinu), zkuste poprosit kněze, či děkana o příspěvek. Přihlášky, které najdete na www.rodinnyzivot.czodešlete, prosíme, poštou (na adresu Centra) nebo na e-mailcmarova@arcibol.cz (do pondělí 9. září 2013).

Příprava snoubenců na manželství

Chtěli byste se lépe připravit na společný život? Nabízíme vám tuto přípravu určenou zvláště párům, které se rozhodli uzavřít církevní sňatek. Mezi přednášená témata patří komunikace mezi partnery, řešení problémů ve vztazích, důležitost odpuštění i společně prožívaného času, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, sexualita a rodičovství, podstata svátostného manželství a manželský slib. Přednášejícími jsou zkušené manželské páry, které samy prochází přirozeným vývojem svého vztahu a zrají v lásce. Podzimní přípravaby měla být zahájena 20.–22. září 2013 společně stráveným víkendem v příjemném prostředí bývalého kláštera v obci Újezd u Uničova (účast na víkendu je nezbytnou součástí přípravy). Další setkání budou v pátek 4. 10., 18. 10.,1. 11. a 15. 11. od 17.00 do 19.30 na Biskupském náměstí 2 v Olomouci(sál Kurie arcibiskupství ve 2. patře).

Pro přihlášení vyplňte, prosíme, vstupní dotazník, který najdete na www.rodinnyzivot.cz. Bližší informace: Bc. Lucie Cmarová, 587 405 252,cmarova@arcibol.cz.

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Víkend pro seniory se koná 20.- 22. září 2013 na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližšíinformace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Manželské večery  

Vyjděte si se svou polovičkou na rande! Kurz je určen pro každou manželskou dvojici, která chce investovat do svého vztahu (na délce manželství nezáleží). Je užitečný jak pro manželství bez problémů, tak pro ty, kteří mají potíže. Soukromí každého páru je respektováno. Jedná se o 8 pondělních večerů, vždy od 18.00 do 20:30 hod.; termíny: 30.9., 7.10., 14.10., 21.10., 28.10., 4.11. a 11.11.2013. Budou se rozebírat tato témata: Budování pevných základů; Umění komunikace; Řešení konfliktů; Síla odpuštění; Rodiče a rodiče partnera; Dobrý sex; Láska v akci. Poslední závěrečný večer je na téma V čem spočívá hezké manželství. Manželské večery budou probíhat v Olomouci, v kavárně Amadeus (Arcidiecézní muzeum umění, Václavské nám.3). Struktura večerů: Večeře při svíčkách u stolku pro dva – Promluva – Rozhovor v páru – Domácí cvičení (žádná skupin.cvičení!). Cena kurzu (zahrnuje cenu večeří a materiály) je 1 550,- Kč za pár. Přihlášky a bližšíinformace: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, Olomouc, tel.:587405252, 605274915. Kontaktní osoby: Marcela Řezníčková, e-mail:reznickova@arcibol.cz | Lucie Cmarová, e-mail: cmarova@arcibol.cz

Škola partnerství

Nabídka pro mladé: Tento kurz, na který Tě srdečně zveme se věnuje problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let (pohybuje se ale od 17 do 33 let / průměr zhruba 23), partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkové aktivity a možnost konzultací s odborníky i duchovními. Letošní ročník bude už dvanáctý a zájem i spokojenost absolventů stále stoupá. "ŠP" pro Tebe pořádá naše Centrum ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže v Olomouci. Začíná se víkendem 4.-6.října2013. Bližší informace: vecerova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250. Přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz nebo na www.ado.cz/mladez.

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na sv. Hostýně

se bude konat o víkendu 4.-6. října v poutních domech na Sv. Hostýně.Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem. Pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihláškunaleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo sesociál.zařízením. Bližší informace: Josef Záboj, tel.:587405292, e-mail:zaboj@arcibol.cz

Duchovní víkend pro vdovy

Víkend je určen pro ovdovělé ženy, které chtějí nechat ozářit všechna břemena vdovství Božím milosrdenstvím a láskou. Uskuteční se od soboty do neděle  5.-6. října 2013 v Norbertinu, víceúčelovém centru sester premonstrátek na Svatém Kopečku u Olomouce. Program povede MUDr. J. Krausová OV (zasvěcená panna). Víkend začíná v sobotu registrací přihlášených a ubytováním od 9.30 do 10.00 hod. a končí v neděli odpoledne. Přihláška bude k dispozici ke stažení na našich stránkách www.rodinnyzivot.cz od začátku září 2013. Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1,reznickova@arcibol.cz.

Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je směřované pro širší veřejnosta bude se konat ve čtvrtek 10. října 2013 od 18 hod. na Kurii arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 24. 10., 7. 11. a 21. 11. 2013. Bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, vecerova@arcibol.cz.

NOVINKA! || Seznamovací kafe pro nezadané || NOVINKA!

Jsi katolík, katolička a rád bys poznal(a) další svobodné, případně ovdovělé lidi? Tak přijď! Zveme všechny svobodné a ovdovělé katolíky a katoličky na seznamovací akci, určenou pro věkovou skupinu 30 - 43 let. Bude to rychlé několikanásobné rande, kde potkáte zhruba 5 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 15 min. budete povídat o tom, co dělá on a vy ve svém volném čase. Bude zaručena částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete dobře bavit a cítit se příjemně. Na akcije třeba se předem přihlásit (plánujeme ji pro stejný počet mužů a žen). Akce se bude konat 19. října 2014 v kavárně ÕDE na Hrnčířské ul. 12 v Olomouci. Příchod mezi 9.00 - 9.30 hod. do kavární knihovny, v 9.30 hod. zahájímespolečnou modlitbou v místní kapli, následuje pokračování u stolečků s kávou, či jinou dobrotou, dle vlastního výběru v kavárničce sester františkánek. Předpokládaný konec bude ve 12.00 hod. Info a přihlášky:reznickova@arcibol.cz, tel. 587 405 250 (zašlete: křestní jméno, příjmení, věk, obec a kontakt /telefon a e-mail/). Akce není určena pro rozvedené...!!!

NOVINKA! || PRŮPLAV – Celoroční plavba ve společenství || NOVINKA!

Nabídka pro mladé: Milý námořníku, námořnice, zveme tě, pokud je ti 14 až 18 let, na dobrodružnou plavbu ve společenství. Nabízíme Ti pravidelné setkávání se s Tvými vrstevníky i dalšími zajímavými lidmi, kteří budou řídit naši pomyslnou loď. Navzájem si pomůžeme zorientovat se v moři názorů a vztahů. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, které si Ty nebo Tvoji vrstevníci kladete. Budeme společně diskutovat nad tématy, která Tě zajímají. Budeme se také společně setkávat při modlitbě.

Tento program na celý školní rok si pro Tebe připravilo Centrum pro rodinný život ve spolupráci s dominikány v Olomouci.

Pokud na sobě chceš pracovat, pokud chceš poznat nové lidi, či pokud chceš zažít sílu společenství, neváhej se přihlásit.

Vyplouváme v sobotu 12. října 2013 v 9.00 hod. (do cca 18.00 hod.)z kláštera dominikánů v Olomouci na Slovenské ul. č.14. Další setkání budou následovat každou středu od 16. října 2013 (od 18 do 20 hod.) také v klášteře. Přihlášku najdeš ke stažení na www.rodinnyzivot.cz, vyplň ji a zašli na vecerova@arcibol.cz (po odeslání přihlášky přijde Tvým rodičům potvrzení o jejím přijetí...). Těší se na Tebe tým organizátorů!!! Kdyby ses chtěl/a na cokoliv zeptat, stačí napsat na e-mail výše.

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Poslední časopisu Rodinný život s názvem „Jsem bez práce“ se věnuje aktuálnímu tématu nezaměstnanosti. Na přípravě čísla spolupracoval Jindřich Štreit, jehož fotografie celé téma výmluvně ilustrují.

O ztrátě a hledání zaměstnání v rozhovorech vyprávějí lidé, kterým se nedařilo nalézt práci dlouhodobě, a přesto je tato obtížná životní situace přivedla k řadě cenných zkušeností. Psycholožka Petra Feglerová upozorňuje na rizika, která období nezaměstnanosti přináší z hlediska osobnostního rozvoje. Při hledání práce zdůrazňuje potřebu aktivního přístupu, vytrvalosti, kontaktu s druhými lidmi i kreativity. Čas po ztrátě zaměstnání může být příležitostí k sebereflexi a promyšlení dalšího směřování.

Specifická je situace maminek na mateřské dovolené, jejichž práce je často nedoceněna. Jak se tedy nepodceňovat a neobávat návratu do zaměstnání, čím bude obtížný a čím naopak přínosný pro rodinu?

V anketě jsme se ptali, jak si najít zaměstnání. Pomoci může také Poradenské centrum, jehož služby vám představujeme na webu časopisu.

Ztrátou zaměstnání člověk neztrácí svou hodnotu, vždyť jakákoli dobrá, smysluplná činnost nás vede k sebeuskutečnění a je spoluúčastí na Stvořitelově díle, jak zaznívá v textu „Obtížné dobro“.

V rubrice o svatosti v manželství se dočtete o životě a poselství rodičů sv. Terezie z Lisieux. Pro děti je připraveno setkání s želvičkou Loudalkou. Nechybí soutěže pro malé i velké, křížovka, pozvání na prázdninové akce a voňavý recept pana Nágla.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese Centra pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail:rodinnyzivot@email.cz.

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
779 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3
email: rodina@arcibol.cz
CPRŽ na Facebooku

 

www.rodinnyzivot.cz