ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 18/8/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary ročníku 1943: 2 000 Kč. Dary Ludvíků: 3 300 Kč. Ostatní dary: 3 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Vzadu v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství na další školní rok. Prosím o vyplnění a odevzdání do konce tohoto týdne do farní schránky. (Děti, které půjdou do třetí třídy, již přihlášky dostaly. Mají tam kolonku také na datum a místo křtu.) Poslední prázdninový týden budu domlouvat ve škole vyučování náboženství, tak bych měl rád přehled o počtech žáků v jednotlivých ročnících. Díky.

§ V neděli 1. září bude mše svatá v 10:30 hodin zvláště pro děti, při které se budou žehnat i aktovky a školní pomůcky (zvláště prvňáčkům).

§ Pomalu se blíží udělování svátosti biřmování, které bude 22. září 2013. Biřmovanci musí uzavřít přípravu, aby mohli svátost přijmout. Všechny potřebné informace najdou na Facebooku. Připomeňte mladých, ať nenechávají vše na poslední chvíli.

§ Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně bude v sobotu 31. srpna 2013. Poutní mši v 10:15 hodin bude celebrovat biskup Josef Hrdlička. Od 13 do 15 hodin bude připraven program plný zábavných disciplín pro děti i rodiče.

§ Farní pouť seniorů na Svatý Hostýn bude ve středu 11. září 2013.

§ 11. – 13 října 2013 se opět uskuteční setkání bohoslovců kněžských seminářů z české a slovenské republiky. Bohoslovci bratislavského semináře prosí o nocleh v naší farnosti.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 5 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden nebude ve čtvrtek mše svatá.

§ Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně bude v sobotu 31. srpna 2013. Poutní mši v 10:15 hodin bude celebrovat biskup Josef Hrdlička. Od 13 do 15 hodin bude připraven program plný zábavných disciplín pro děti i rodiče.

Category: