ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 13/10/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Ve středu zpovídá otec Josef.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti a rodiče!

§ V neděli v 11:30 hodin je křest Adély Dufkové.

§ V neděli ve 14 hodin je drakiáda u vodárky. Děti, přijďte provětrat své draky.

§ V neděli v 18 hodin je v kostele představení Zraněný pastýř.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na misie. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

§ Na konci Roku víry, v sobotu 23. listopadu se koná Diecézní den v Olomouci. Autobus pojede z Uherského Brodu z Mariánského náměstí v 8 hodin. Bude se možné přihlásit vzadu v kostele.

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Ve čtvrtek bude v Horním Němčí příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou od 17:30 hodin.

§ V neděli bude mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ V neděli ve 14 hodin je drakiáda u vodárky v Dolním Němčí.

§ V neděli v 18 hodin je v kostele v Dolním Němčí představení Zraněný pastýř.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na misie. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

§ Na konci Roku víry, v sobotu 23. listopadu se koná Diecézní den v Olomouci. Autobus pojede z Uherského Brodu z Mariánského náměstí v 8 hodin. Bude se možné přihlásit vzadu v kostele.

***********************************************************************

Děkanátní lektorský kurz

Čtyři sobotní setkání a čtyři lektoři – čtenáři Božího Slova při mši svaté – z Dolního Němčí,
2 čtenáři z Horního Němčí spolu s dalšími z našeho děkanátu. Hned na jaře nám přednášel biskup Josef Hrdlička. Kdo znáte jeho kázání, dáte mi za pravdu, že jeho slovo je vždy obohacením. A právě on nám radil: „Čtěme Boží Slovo tak, jako bychom ho četli sami sobě. Protože právě my jsme ti hříšní.“ V dalších setkáních nás vedla MgA. Martina Pavlíková, pastorační asistentka pro kulturu mluveného slova. Číst jsme se většinou naučili už v první třídě, základní pravidla české spisovné výslovnosti nám stačilo také víceméně osvěžit, ale k opravdu srozumitelnému předávání Božího Slova při mši svaté nás musela trochu víc popostrčit. A předala nám i návod k použití: „Neexistuje jednoduchý text, ke každému musíme přistupovat se soustředěním a nasloucháním: „Co mi, Pane, chceš říci?“. S úctou, pokorou a vědomím, že Slovo Boží přesahuje naše chápání a my k němu pouze dorůstáme.“            Eva Kadlčková

Vezmi a čti celou Bibli

Celou Bibli se rozhodlo číst 10 farníků. Stále se můžete přidat i vy. Pokud byste dali přednost spíše poslechu Bible, tak na adrese http://www.ctuceloubibli.g6.cz/ postupně budu doplňovat nahrávky jednotlivých kapitol knih Starého zákona. Jedná se překlad Jeruzalémské bible.

Zraněný pastýř

V neděli 20. října v 18 hodin bude v kostele v Dolním Němčí divadelní představení Zraněný pastýř.  Je to příběhem člověka, který hledá smysl svého života, způsob, jakým zaplnit prázdnotu svého srdce. Nejde o divadlo ani o herecké výkony, jde o poselství... Nejde o potlesk, ale o ochotu otevřít své srdce... Záleží na tom, zda mu dovolíš vstoupit...

Mše svaté na TV Noe a radiu Proglas

Na kněžském setkání jsme mluvili o mších svatých vysílaných v TV Noe nebo rádiu Proglas. Jsou velkým požehnáním. Ale pro koho jsou určeny? Pro nemocné, kteří nemohou z vážných důvodů jít na mši svatou do kostela. Mše svaté v médiích nejsou určeny pro ty, kteří mohou přijít do kostela, ale z lenosti se podívají raději na mši v televizi v pohodlí svého obýváku. Máme slavit mši svatou především v kostele a jen když z vážného důvodu nemůžeme být v chrámu (nebo v ten den zrovna není mše svatá ve farnosti), využijte TV Noe nebo Proglas. Bylo by smutné, kdyby křesťanská média odváděla člověka od prožívání bohoslužeb ve farnosti.

Církevní restituce – pamětníci ve farnosti

Do konce roku mohou farnosti podat nárok na restituce církevního majetku (movitého i nemovitého). Pro celý děkanát to pro nás zpracovává technický administrátor v Uherském Brodě. Pokud byste ale věděli o nějakém pozemku nebo také vzácném uměleckém předmětu, který byl zabaven nebo "zapůjčen" v době komunistického režimu, informujte o tom na faře. Kdyby byla nějaká fotografie nebo jiný doklad, hodně by to usnadnilo dohledání v oficiálních dokumentech.

Tvůrčí soutěž - zapojit se může každý

Katolická základní škola v Uherském Brodě, ve spolupráci s děkanátem Uherský Brod, vyhlašuje u příležitosti ukončení Roku víry Tvůrčí soutěž Dotvoř logo Katolické základní školy v Uherském Brodě. Logo Roku víry i logo naší školy vychází z podobné symboliky. Proto na vrcholu tohoto roku vybízíme všechny tvořivé děti, žáky, mládež, dospělé, rodiče i prarodiče, aby neváhali vzít do ruky pastelky, fixy, štětec, počítač či tablet a vytvořili pro náš znak své originální prostředí. Všechny potřebné informace se dočtete na plakátku nebo na webových stránkách školy. - http://www.kzsub.cz/tvurci-soutez-zapojit-se-muze-kazdy. Vybrané práce budou oceněny milým dárkem a všechny práce budou odměněny radostí a vděčností žáků i zaměstnanců školy. Těšíme se na vaše příspěvky!

Category: