ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 22/12/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka 16 450 Kč. Dary nemocných: 11 300 Kč. Dary ročníku 1936: 700 Kč. Ostatní dary: 11 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí není mše svatá v kostele, ale v 18 hodin je mše v charitním domě.

§ Na Štědrý den jste zváni na tradiční Otvírání betléma, které začíná ve 14 hodin v kostele. Program pro vás připravuje schola Nekonečno a těší se na vás. Budete si moci odnést ke štědrovečernímu stolu Betlémské světlo.

§ Půl hodiny před půlnoční mší svatou se budou v kostele zpívat koledy.

§ Na oba dva dny svátky vánoční (25. a 26. prosince) bude odpoledne od 13:30 do 16 hodin otevřený kostel, abyste se mohli s dětmi zastavit u betléma. Prosím o zajištění služby v kostele po půl hodinách. Děkuji.

§ V pátek 27. prosince bude mše svatá již v 17 hodin.

§ Na svátek sv. Jana v pátek 27. prosince bude v kulturním domě od 18:30 hodin sváteční večer s žehnáním vína. Kromě pobožnosti vás opět čeká kulturní program mluveného a zpívaného slova. Večer pak bude pokračovat přátelským posezením u pohárku vína.

§ Příští neděli při mši svaté v 10:30 hodin bude obnova manželských slibů.

§ V sakristii vybírají Janové, Štěpáni a mládež na kostel. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ Děkuji všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky. Pracovníci Charity byli mile překvapeni velkým množstvím sesbíraných potravin.

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka 4 600 Kč. Dary nemocných na kostel: 5 400 Kč. Dar na kapli ve Slavkově: 1 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na Štědrý den v 13:00 si můžete přijít do kostela zazpívat koledy. Děti z Hopsáčku si připravily krátké vánoční divadélko. A pokud si sebou vezmete svíčku, můžete si domů odnést Betlémské světlo.Půl hodiny před půlnoční mší svatou se budou v kostele zpívat koledy.

§ Schola Horní Němčí všechny srdečně zve na tradiční Vánoční koncert, který se uskuteční v pátek 27.12. v 16:00 v kostele. Přijďte si poslechnout známé i méně známe koledy. Po koncertě budete moct v teple pobesedovat na faře a ochutnat svařák nebo čaj.

§ Na svátek sv. Štěpána bude mše svatá v 9 hodin ve Slavkově.

§ Příští neděli při mši svaté bude obnova manželských slibů.

§ Děkuji všem, kteří se zapojili do potravinové sbírky.

***********************************************************************

Přišel za tebou – a ty sis ho nevšiml!

Stál u dveří – a tys měl zavřeno!

Klepal u tebe – a tys spal!

Vstoupil do domu – a tys byl právě pryč!

Čekal na tebe – a ty ses k němu obrátil zády!

Prosil tě o pomoc – a tys měl tvrdé srdce!

Přinesl ti dary – a tys je odložil!

Díval se na tebe s láskou – a tys viděl jen sebe!

Dokud bude přicházet – můžeš se změnit!

O vánocích si připomínáme, že se Boží Syn narodil v Betlémě.

Ale Bůh přichází každý den.

Přichází, aby nám pomohl měnit se k lepšímu.

Proto Vám přeji, abyste v Dítěti poznali Boha.

Požehnané svátky vánoční Vám vyprošuje

P. Petr Hofírek

Category: