ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 29/12/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Na misijním jarmarku se vybralo 11 500 Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu misií.

§ V úterý 31. prosince poděkujeme Bohu za uplynulý rok při mši svaté v 17:30 hodin.

§ Na Nový rok jsou mše svaté jako v neděli (7:30 a 10:30 hodin).

§ Ve čtvrtek v 18 hodin je informační schůzka vedoucích skupinek Tříkrálové sbírky ve dvoraně, kde se budou rozdělovat i oblečení pro tři krále. Pokud máte doma nějaké již nepoužívané oblečení pro děti a můžete je zapůjčit nebo darovat, tak je přineste Martině Smetanové. Děkujeme.

§ V sobotu je Tříkrálová sbírka. Začneme v 8:30 hodin mší svatou, při které se požehnané všem koledníkům.

§ Pozvání na kurz Obnovy v Duchu svatém k prohloubení duchovního života 18.1. v 18.30 na faře v Uherském Brodě. Kurz trvá 10 týdnů (1x za týden večerní setkání v sobotu na faře); setkání většinou (kromě několika delších výjimek) trvají asi 2 hod. Kurz bude probíhat od ledna do března. V kurzu jde především o - Připomenutí základů naší křesťanské víry - Prohloubení vztahu k Bibli - Pomoc v modlitbě nad Biblí - Prohloubení vztahu k Duchu svatému, otevřenost a prosba za jeho dary - Obnovu a prohloubení vztahu ke společenství církve - Celkovou obnovu a prohloubení křesťanského života. Kurz je možné začít „na zkoušku“ – pokud nebude vyhovovat, nikdo není nucen pokračovat. Více informací o průběhu setkání dostanete na začátku kurzu nebo na faře v Uherském Brodě. Kurz povede P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic s farním týmem.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na opravy kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ V úterý 31. prosince poděkujeme Bohu za uplynulý rok při mši svaté v 16 hodin v Horním Němčí.

§ Na Nový rok je mše svatá v 9 hodin.

§ Ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově v 16 hodin. Přede mší svatou bude společná adorace.

§ V sobotu je Tříkrálová sbírka po obci.

§ Pozvání na kurz Obnovy v Duchu svatém k prohloubení duchovního života 18.1. v 18.30 na faře v Uherském Brodě. Kurz trvá 10 týdnů (1x za týden večerní setkání v sobotu na faře); setkání většinou (kromě několika delších výjimek) trvají asi 2 hod. Kurz bude probíhat od ledna do března. V kurzu jde především o - Připomenutí základů naší křesťanské víry - Prohloubení vztahu k Bibli - Pomoc v modlitbě nad Biblí - Prohloubení vztahu k Duchu svatému, otevřenost a prosba za jeho dary - Obnovu a prohloubení vztahu ke společenství církve - Celkovou obnovu a prohloubení křesťanského života. Kurz je možné začít „na zkoušku“ – pokud nebude vyhovovat, nikdo není nucen pokračovat. Více informací o průběhu setkání dostanete na začátku kurzu nebo na faře v Uherském Brodě. Kurz povede P. Petr Karas, farář z Dolních Bojanovic s farním týmem.

Category: