ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 5/1/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Přes svátky se při sbírkách vybralo 49 470 Kč. Dary Štěpánů: 1 500 Kč. Dary Janů: 2 690 Kč. Dary mládeže: 11 600 Kč. Ostatní dary: 6 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tříkrálová sbírka v Dolním Němčí činila 81 049 Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

§ V pondělí je slavnost Zjevení Páně. Věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté.

§ V pondělí v 16:30 hodin je modlení za zemřelou Ludmilu Kadlčkovou. A v úterý ve 14:30 hodin je její pohřeb.

§ V pátek je večerní mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Opět po prázdninách začneme pravidelné setkávání a budeme pokračovat v příbězích ze Starého zákona.

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: čtvrtek 9 – 10 hodin a 19 – 20:30 hodin. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny předškoláky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy na školní rok 2014/2015 v úterý 21. ledna 2014 od 14 hodin na ulici Jirchářská 823. Více na www.kzsub.cz

Horní Němčí – oznámení

§ Přes svátky se při sbírkách vybralo 15 900 Kč. Ostatní dary na kostel: 12 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí je slavnost Zjevení Páně. Věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté. V Horním Němčí bude v 16 hodin.

§ V pátek je ve Slavkově v 10 hodin mše svatá v charitním domě.

§ Příležitost k setkání s knězem na faře v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: čtvrtek 9 – 10 hodin a 19 – 20:30 hodin. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny předškoláky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy na školní rok 2014/2015 v úterý 21. ledna 2014 od 14 hodin na ulici Jirchářská 823. Více na www.kzsub.cz

Category: