ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly mše svaté–leden, únor a březen 2014 v Dolním Němčí

Datum Den Začátek Úmysl
13.1.14 po 17:30 Za + Marii Kolískovu, manžela a jejich + děti, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
15.1.14 st 17:30 Za + Františku Milošovu a manžela, její dva syny, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou živou rodinu
17.1.14 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, Boží ochranu pro celou živou rodinu, za dva + syny, + rodiče, prarodiče a duše v očistci
19.1.14 ne 07:30 Za + rodiče Stojaspalovy, Kadlčkovy, + syna, vnuka, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
19.1.14 ne 10:30 Za farníky
20.1.14 po 17:30 Za Anežku a Františka Kadlčkovy a duše v očistci
22.1.14 st 17:30 Na poděkování za 84 let života, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu, za + manželku Marii, dvoje rodiče, syna, vnuka, zetě a snachu a celou + rodinu
24.1.14 17:30 Za + Boženu Zimčíkovu, manžela, zetě, + rodiče Pelykánovy, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
26.1.14 ne 07:30 Za + rodiče Slintákovy a prarodiče a za Boží požehnání pro celou živou rodinu
26.1.14 ne 10:30 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, za + manžela a dvoje + rodiče a celou + rodinu
27.1.14 po 17:30 Za + manžele Tinkovy, jejich + syna, vnuka, rodiče, dva + zetě, za + Jaroslavu Háchovu, manžela, jejich + rodiče, sourozence, celou + rodinu a duše v očistci
29.1.14 st 17:30 Za + Marii Kadlčkovu, + manžela, syna Antonína a dar zdraví pro celou živou rodinu
31.1.14 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za + rodiče z obou stran
1.2.14 so 07:30 Za + Josefa Krhovského, + manželku, + zetě, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
2.2.14 ne 07:30 Na poděkování za 70 let života, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu a nemocného manžela, za dvoje rodiče a duše v očistci
2.2.14 ne 10:30 Za farníky
3.2.14 po 17:30 Na úmysl dárce
5.2.14 st 17:30 Za + Pavla Bohuna, + rodiče z obou stran, dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu
7.2.14 17:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 55 let manželství, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu a vnuka v cizině, za rodiče Pitnerovy, syna, vnuka, 2 zetě, 2 snachy, rodiče Cmolovy a celou + rodinu
8.2.14 so 11:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, dar zdraví, ochranu Panny Marie, za dvoje + rodiče a celou + rodinu a duše v očistci
9.2.14 ne 07:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 97 let, za + manžela, syna, snachu Elišku, rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou rodinu
9.2.14 ne 10:30 Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Boženy
10.2.14 po 17:30 Za + rodiče Kateřinu a Jana Kadlčkovy, za jejich rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
12.2.14 st 17:30 Za + Josefa Zimčíka, za + sestru a manžela, 2 švagry, za + rodiče z obou stran, duše v očistci, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
14.2.14 17:30 Za + Anežku Daňkovu, + manžela, dvoje rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
16.2.14 ne 07:30 Za + Annu Ježkovou, manžela, celou + rodinu a duše v očistci
16.2.14 ne 10:30 Za + Františka Umlaufa, jeho sestru Jarmilu, + prarodiče, duše v očistci, Boží ochranu s prosbou o dar zdraví a pomoc Panny Marie pro živou rodinu
17.2.14 po 17:30 Za + rodiče Zimčíkovy a Turčínovy, celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
19.2.14 st 17:30 Za + Martina Pitnera, + syna, za + rodiče Cmolovy, zetě, vnučku Marii, + rodiče Pitnerovy, 2 zetě, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
21.2.14 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, za + rodiče a všechny příbuzné, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
23.2.14 ne 07:30 Za farníky
23.2.14 ne 10:30 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, za + rodiče z obou stran a duše v očistci
24.2.14 po 17:30 Za + rodiče Daňkovy, + syna, 2 zetě, vnuka Pavla, + manželku Annu duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
26.2.14 st 17:30 Za + Františku Bobčíkovu, manžela a rodiče z obou stran, s prosbou o přímluvu, pomoc a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
28.2.14 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za dar zdraví, živou a + rodinu
1.3.14 so 07:30 Za + rodiče Slintákovy, prarodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu - co nejdříve v pátek nebo sobotu
2.3.14 ne 07:30 Za + Anežku Zimčíkovu, dva + manžely, dva + syny, zetě, vnuka a celou + rodinu, dar zdraví, ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
2.3.14 ne 10:30 Za farníky
3.3.14 po 17:30 Za Josefa a Filoménu Pěrkovy, + syny, + rodiče Hrdinovy, + snachu a zetě a dar zdraví celé živé rodině
5.3.14 st 17:30 Za + Ivana Slováka, + rodiče, za + Marii Jakubíkovou, dva manžele, vnuka Robina a celou + rodinu
7.3.14 17:30 Za + rodiče Baroňovy, dvě dcery, dva zetě, vnuka a za + rodiče Kočí a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
9.3.14 ne 07:30 Za živé a zemřelé Františky
9.3.14 ne 10:30 Za rodiče Světinské, Richtrovy, 3 syny a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.3.14 po 17:30 Za + rodiče Antonína a Marii Zimčíkovy, + rodinu, duše v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu
12.3.14 st 17:30 Za + Štěpána Cmola, 2 manželky, + rodiče, manžela Antonína Straku, rodiče, + Josefa Kohoutka, rodiče, dar zdraví, ochranu Boží pro celou živou rodinu
14.3.14 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let života, pomoc a ochranu Panny Marie a za + manžela, na poděkování Bohu a svatému patronu Antonínu za dožití 60 let a za Boží ochranu a zdraví pro celou živou rodinu
16.3.14 ne 07:30 Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Josefy
16.3.14 ne 10:30 Za + Františka Cmola, manželku, dva + syny a Anno Cmolovou, za + rodiče Ježkovy, Annu Kročilovou, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
17.3.14 po 17:30 Za + Jana Kadlčka, + manželku, 2 syny a + rodiče Světinské, zetě, duše v očistci, dar zraví a Boží ochranu pro celou rodinu
19.3.14 st 17:30 Za + Josefa Hubálka, + rodiče, sestru, + Jana Matůše, + syna, duše v očistci a za Boží ochranu pro živou rodinu
21.3.14 17:30 Za + rodiče Bobčíkovy, tři + syny, + rodiče Tinkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
23.3.14 ne 07:30 Za P. Jaroslava Němce a jeho rodiče a duše v očistci
23.3.14 ne 10:30 Za farníky
24.3.14 po 17:30 Za + Jaroslava Fibichra, + rodiče Fibichrovy a + rodiče Kalabusovy a dar zdraví pro živou rodinu
26.3.14 st 17:30 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu, za + manžela, bratra, rodiče, Antonína Kalabuse a duše v očistci
28.3.14 17:30 Za + Boženu Mošťkovu, + manžela, jejich + rodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a rodinu v cizině
30.3.14 ne 07:30 Za + syna Robina, + Marii Jakubíkovou, dvě + manželky, + Jakuba a Marii Tinkovu, + syna, + švagry Ivana a Milana
30.3.14 ne 10:30 Na poděkování za 75 let života, + rodiče, bratra a švagry z obou stran, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 
31.3.14 Po 18:30 Za + Miroslava Tinku, dvoje rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu