ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 16/3/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu na slavnost sv. Josefa není přede mší svatou křížová cesta. Při mši svaté bude zpívat kostelní sbor.

§ Ve čtvrtek je mše svatá v kapli charitního domu v 17 hodin.

§ V pátek je opět mše svatá zvláště pro děti. Přijďte s dětmi již na křížovou cestu.

§ Příští neděli 23. března v 17 hodin v kině Máj v Uherském Brodě se promítá španělský dokumentární film s titulky Posledních vrchol. Pojednává o P. Pablo Prieto, španělském knězi překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví, který věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, kteří o tom svědčí po jeho smrti v tomto dokumentu. Cena lístku: 100 Kč.

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další tři měsíce (duben, květen a červen). Po neděli 23. března se budou zapisovat ostatní úmysly.

§ Farní duchovní obnova na Velehradě se pro malý zájem farníků ruší!

§ Během postní doby můžete plnit postní úkoly, které si vytáhnete vzadu v kostele. Když se vám podaří „úkol“ do další mše svaté splnit, můžete lístek dát do průhledného kříže. Úkoly jsou rozděleny pro děti a dospělé.

§ Slavnost Zvěstování Páně je den modliteb za počatý a nenarozený život. Proto je 25. března v Napajedlích smírná pouť za hříchy potratů, která začíná v 17:15 hodin adorací, pokračuje mší svatou a průvodem ke hrobu Aničky Zelíkové. Hlavním celebrantem bude otec biskup Josef Hrdlička.

§ Farnost Bojkovice vás zve na jednodenní duchovní obnovu, která se koná v sobotu 22. března od 9 hodin (mše svatá) v klubu Maják v Bojkovicích a kterou povede P. Jiří Pleskač. Téma: O úloze muže a ženy ve svátostné a nesvátostném manželství. Obnova končí v 17 hodin (adorace). Přesnější program na plakátu na nástěnce.

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 19 – 20 hodin a čtvrtek 8 - 9 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Křížové cesty tento týden

Pátek – 17 hodin – vedou děti (6. – 9. třídy) spolu s paní Jaroslavou Kadlčkovou

Neděle – 14 hodin – vedou ministranti

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Ve středu na slavnost sv. Josefa bude mše svatá v Horním Němčí v 16 hodin. Ve čtvrtek pak v Horním Němčí nebude mše svatá ale jen křížová cesta a to v 17 hodin.

§ Příští neděli 23. března v 17 hodin v kině Máj v Uherském Brodě se promítá španělský dokumentární film s titulky Posledních vrchol. Pojednává o P. Pablo Prieto, španělském knězi překypující radostí s velkou zálibou v horolezectví, který věděl, že zemře mladý a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu hory Moncayo. Pablo byl znám a milován velkým počtem osob, kteří o tom svědčí po jeho smrti v tomto dokumentu. Cena lístku: 100 Kč.

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další tři měsíce (duben, květen a červen). Po neděli 23. března se budou zapisovat ostatní úmysly.

§ Farní duchovní obnova na Velehradě se pro malý zájem farníků ruší!

§ Během postní doby můžete plnit postní úkoly, které si vytáhnete vzadu v kostele. Když se vám podaří „úkol“ do další mše svaté splnit, můžete si vzít další lístek. Úkoly jsou rozděleny pro děti a dospělé.

§ Slavnost Zvěstování Páně je den modliteb za počatý a nenarozený život. Proto je 25. března v Napajedlích smírná pouť za hříchy potratů, která začíná v 17:15 hodin adorací, pokračuje mší svatou a průvodem ke hrobu Aničky Zelíkové. Hlavním celebrantem bude otec biskup Josef Hrdlička.

§ Farnost Bojkovice vás zve na jednodenní duchovní obnovu, která se koná v sobotu 22. března od 9 hodin (mše svatá) v klubu Maják v Bojkovicích a kterou povede P. Jiří Pleskač. Téma: O úloze muže a ženy ve svátostné a nesvátostném manželství. Obnova končí v 17 hodin (adorace). Přesnější program na plakátu na nástěnce.

§ Příležitost k setkání s knězem v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 19 – 20 hodin a čtvrtek 8 - 9 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Křížové cesty tento týden

Úterý – 16 hodin – Slavkov

Čtvrtek – 15:30 hodin – Slavkov

Čtvrtek – 17 hodin – Horní Němčí

Neděle – 8:30 hodin – Horní Němčí

Category: