ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 30/1/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – 17,30 – Na poděkování Pánu Bohu za 65 let, dar zdraví, + rodiče, sestru a jejího manžela, za Boží ochranu, dar zdraví a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu

18,00 – setkání v kostele o katolickém hnutí Modlitby matek (vznik a šíření hnutí, duchovní linie hnutí, formy setkávání, průběh modlitby ve skupince, atd.)

St – 8,00 - Za + Jana Pěrku a za živé a zemřelé z ročníku 1938

17,30 – mše svatá s žehnáním svící a s představením dětí, které letos přijmou poprvé svátosti (zpověď a eucharistii) Za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiče a sourozence

První pátek v měsíci – 9,00 – zahájení adorace; 15,00 – Korunka Božího milosrdenství; 16,00 – příležitost ke svátosti smíření ; 17,00 – společná adorace; 17,30 – mše svatá se svátostným požehnáním: Za + Annu, Františka, Zdenku Hrdinovy, + rodiče Umlaufovy, syna Františka, 4 dcery a jejich manžely a duše v očistci

So – 8,00 - Za + Františku Kadlčkovu a manžela, dva syny, dceru, dva zetě a dar zdraví, Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 7:30 – Za farníky

10:30 – Mše svatá zvláště pro děti a rodiče - Za + Marii a Jana Daníčkovy, syna, rodiče a sourozence z obou stran, duše v očistci a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary: 900 Kč od ročníku 1938. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí po mši svaté bude v kostele setkání o modlitebním hnutí Modlitby matek. Jste všichni zváni. A snad i v naší farnosti vznikne alespoň jedna skupinka maminek, které se budou společně za děti modlit.

§ Ve středu na svátek Uvedení Páně do chrámu je mše svatá ráno v 8,00 hodin a večer v 17,30 hodin, při které budou žehnány svíčky a farnosti budou představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svátosti smíření a přijímání.

§ V pátek je v 17 hodin spolčo dětí na faře. Ať si děti na setkání vezmou sešitky s nálepkami svatých.

§ V pátek je první pátek v měsíci. Adorace začíná v 9 hodin. Prosím, zapište se do rozpisu adorační služby.

§ V neděli v 10,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ať si děti nezapomenou vzít sešitky s nálepkami.

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě oznamuje, že v úterý 1. února 2011 se koná zápis dětí do 1. třídy od 15 do 16:30 hodin.

§ Charita Uherský Brod vás zve na 4. Charitní ples v pátek 11. 2. 2011 v 19,30 hodin v Bánově.

§ Letos je děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání již 12. března 2011.

§ Slavnost 1. svatého přijímání v Dolním Němčí bude v neděli 5. června.

 

*************************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

St – Horní Němčí – 16,00 - mše svatá s žehnáním svící a s představením dětí, které letos přijmou poprvé svátosti (zpověď a eucharistii) Za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiče a sourozence

Čt – Slavkov – 16,00 - Za + rodiče Bobčíkovy a Kopuncovy, + sestru, dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Horní Němčí – 15,30 – vystavení Nejsvětější Svátosti oltářní k soukromé adoraci; 17,00 – mše svatá se svátostným požehnáním - Za + Josefa Janču, za rodiče Jančovy a Daníčkovy a za duše v očistci a za celou živou rodinu

Ne – Horní Němčí – 9,00 – Za + manžela, + bratry, + rodiče a za dar zdraví pro živé rodiny

Horní Němčí – oznámení:

§ V pondělí po mši svaté v Dolním Němčí bude v kostele setkání o modlitebním hnutí Modlitby matek. Jste všichni zváni.

§ Ve středu na svátek Uvedení Páně do chrámu je mše svatá v 16,00 hodin, při které budou žehnány svíce a farnosti budou představeny děti, které letos poprvé přistoupí ke svátosti smíření a přijímání.

§ Ve čtvrtek je čtvrtek před prvním pátkem v měsíci. Proto v 15,30 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosím, zapište se do rozpisu adorační služby.

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě oznamuje, že v úterý 1. února 2011 se koná zápis dětí do 1. třídy od 15 do 16:30 hodin.

§ Charita Uherský Brod vás zve na 4. Charitní ples v pátek 11. 2. 2011 v 19,30 hodin v Bánově.

§ Letos je děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání již 12. března 2011.

§ Slavnost 1. svatého přijímání v Horním Němčí bude v neděli 22. května 2011.

Category: