ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 7/8/2011

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 20 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu v 10,30 hodin je svatební obřad ve mši svaté (Přemysl Pochylý a Radka Mrvišová). Odpoledne v 16 hodin je mariánská pobožnost k výročí fatimského zjevení.

§ V sobotu má úklid skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá v Horním Němčí v 18 hodin.

Category: