ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 25/8/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na kostel: 17 030 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý bude v 18 hodin mše svatá v charitním domě.

§ Vzadu v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství na další školní rok.

§ V neděli 1. září bude mše svatá v 10:30 hodin zvláště pro děti, při které se budou žehnat i aktovky a školní pomůcky (zvláště prvňáčkům).

§ Farní pouť seniorů na Svatý Hostýn bude ve středu 11. září 2013. Zapisujte se po celý týden v sakristii u pana Hejdy, vždy po mši svaté. Cena za osobu je 200 Kč a platí se při zápisu. Odjezd bude ve 12 hodin od zastávky u kostela.

§ Svátost biřmování přijede do naší farnosti udělit otec arcibiskup Jan Graubner v neděli 22. září v 10 hodin.

§ 11. – 13 října 2013 se opět uskuteční setkání bohoslovců kněžských seminářů z české a slovenské republiky. Bohoslovci bratislavského semináře prosí o nocleh v naší farnosti.

§ V pátek 30. srpna od 19 hodin se na Velehradě uskuteční hudební minifestival s bazilikou v zádech Šroubek 2013. Zahrají Petr Linhart, Oboroh, Hukl a další. Vstupné dobrovolné.

§ Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně bude v sobotu 31. srpna 2013.

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na kostel: 5 000 Kč. Ostatní dary: 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude mše svatá jen v Horním Němčí v 18 hodin.

§ V pátek v 10 hodin bude mše svatá v charitním domě ve Slavkově.

§ Svátost biřmování přijede do farnosti Dolní Němčí udělit otec arcibiskup Jan Graubner v neděli 22. září 2013 v 10 hodin.

§ V pátek 30. srpna od 19 hodin se na Velehradě uskuteční hudební minifestival s bazilikou v zádech Šroubek 2013. Zahrají Petr Linhart, Oboroh, Hukl a další. Vstupné dobrovolné.

§ Arcidiecézní pouť rodin a dětí na Svatém Hostýně bude v sobotu 31. srpna 2013.

Category: