ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 27/10/2013

Odpustky pro duše v očistci

1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na misie činila 20 700 Kč. Dary na kostel: 4 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Pozor - po změně času budou bývat mše svaté ve všední den v 17:30 hodin.

§ Příležitost ke svátosti smíření před "dušičkami" bude v pondělí a středu (otec Josef) od 16:45 hodin, v pátek se bude zpovídat od 16 hodin a v sobotu přede mší svatou od 8:30 hodin (otec Josef).

§ Ve čtvrtek a pátek navštíví kněz od 8:30 hodin nemocné. Čtvrtek - Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní, Krátká a Kostelní. Pátek - Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V pátek je slavnost Všech svatých a současně první pátek v měsíci. Proto od 9 hodin bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní. Prosím zapište se do adorační služby. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin bude společná adorace se svátostným požehnáním a po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude krátká pobožnost za zemřelé. Přineste si z domu svíčky. V neděli bude pobožnost na hřbitově ve 14 hodin.

§ V pátek NENÍ spolčo dětí! Ale v neděli je mše svatá v 10:30 hodin zvláště pro děti a rodiče. Děti, nezapomeňte si vzít sešitky s nálepkami.

§ V neděli 10. listopadu si budeme připomínat 140. výročí požehnání našeho kostela. Jsou připravené fotky na nástěnku. Stále hledám někoho, kdo by byl ochotný fotografie uspořádat a nástěnky připravit. Prosím, ozvěte se mi. Děkuji.

§ Na konci Roku víry, v sobotu 23. listopadu se koná Diecézní den v Olomouci. Autobus pojede z Uherského Brodu z Mariánského náměstí v 8 hodin. Zapisujte se vzadu v kostele.

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na misie činila 5 600 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příležitost ke svátosti smíření před "dušičkami" bude v Horním Němčí ve čtvrtek po mši svaté a v neděli přede mší svatou od 8:15 hodin.

§ Ve čtvrtek bude mše svatá v 16 hodin ze slavnosti Všech svatých. V sobotu na památku všech věrných zemřelých bude mše svatá v 9 hodin v Horním Němčí a v 10 hodin mše ve Slavkově, po které pak bude pobožnost na hřbitově. Pobožnost na hřbitově v Horním Němčí bude v neděli v 15 hodin.

§ Na konci Roku víry, v sobotu 23. listopadu se koná Diecézní den v Olomouci. Autobus pojede z Uherského Brodu z Mariánského náměstí v 8 hodin. Zapisujte se vzadu v kostele.

**************************************************************************

Slavení zasvěcených svátků

První z pěti církevních přikázání zní: O nedělích a zasvěcených svátcích se zúčastnit mše svaté a zdržet se práce a činností, které by posvěcování těchto dní mohly bránit. Víme, že podle tohoto přikázání máme každou neděli slavit mši svatou. Ale mluví se zde také o „zasvěcených svátcích“. Jaké to jsou a je při všech „povinnost“ být na mši svaté? Dvě slavnosti je nutné slavit účastí na mši svaté, protože jsou to současně státem uznané dny volna. A to je Slavnost Narození Páně (25. prosince) a Slavnost Matky Boží, Panny Marie (1. ledna). Protože ostatní slavnosti v naší zemi nejsou státní svátky, není účast na mši svaté povinná. Ale přesto platí, že pokud se mohu mše svaté v tyto dny zúčastnit, tak mám této možnosti využít. Mezi tyto svátky patří také nadcházející slavnost Všech svatých. Další zasvěcené svátky jsou: Zjevení Páně (2. února), Nanebevzetí Páně, Těla a Krve Páně, Neposkvrněné početí Panny Marie (8. prosince), Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna), slavnost svatého Josefa (19. března), slavnost sv. Petra a Pavla (29. července), slavnost sv. Cyrila a Metoděje (5. července) a slavnost sv. Václava (28. září). Prosím, pamatujte na to a opravdu tyto dny slavte.

Category: