ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 17/11/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dnes v neděli je sbírka na Arcidiecézní charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ Ve středu přede mší svatou zpovídá otec Josef.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ V pátek v 19 hodin je spolčo mladých na faře. Více na facebooku biřmovanců.

§ Příští neděli bude měsíční sbírka na opravu fasády farního kostela.

§ Příští neděli při mši svaté v 10:30 hodin slavnostně zakončíme také v naší farnosti Rok víry.

§ Na adventní neděli 15. prosince bude v naší farnosti misijní jarmark. Již nyní můžete začít vytvářet drobné předměty, které by se za finanční příspěvek na misie prodávali.

Horní Němčí – oznámení

§ Dnes v neděli je sbírka na Arcidiecézní charitu. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

§ Ve čtvrtek je mše svatá v 16 hodin ve Slavkově a v 17 hodin v Horním Němčí.

§ Příští neděli bude měsíční sbírka na kostel.

Category: