ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 8/12/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí přede mší svatou zpovídá otec Josef.

§ Na adventní neděli 15. prosince bude vždy po mši svaté v naší farnosti misijní jarmark. Vánoční předměty můžete přinést v pátek večer nebo v sobotu ráno po mši svaté do kostela.

§ Tento týden se zapisují úmysly jubilantů (narozeniny a výročí svatby).

§ Příležitost pro svátost smíření, rozhovor či modlitbu: pondělí 10 – 11 hodin a 19 – 20:30 hodin

Adorační den rodin v naší farnosti

Otec arcibiskup nás ve svém pastýřském listu vybízel, abyste na adorační den přišli celá rodina. V naší farnosti bude adorační den ve čtvrtek 19. prosince. V 9 hodin bude zahájení a půlhodinová pobožnost, na kterou zvu především prarodiče, aby se modlili za své děti a vnuky. Adorační služba pak bude pokračovat přes celý den až do 18 hodin, kdy bude společné zakončení, na které zvu především rodiče se svými malými dětmi. Do čtení modliteb se zapojí velcí i malí. Současně prosím rodiny s dětmi, aby si přes den udělali společně alespoň 15 minut čas a přišli na osobní adoraci. Vzadu v kostele je rozpis na adorační službu (po půlhodinách) a současně místo pro jednotlivé rodiny. Pokusme se, aby se rodiny v adoraci střídaly. Prosím, vezměte Adorační den rodin vážně.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly jubilantů (narozeniny a výročí svatby).

§ Příští neděli budou po mši svaté dva křty.

§ Příležitost pro svátost smíření, rozhovor či modlitbu na faře v Dolním Němčí: pondělí 10 – 11 hodin a 19 – 20:30 hodin

Category: