ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 19/1/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na opravu kostela: 5 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí přede mší svatou zpovídá otec Josef.

§ Protože je ve středu ve 14:30 hodin pohřeb paní Anežky Dušičkové, nebude večer mše svatá. Modlení za zemřelou je v pondělí v 16:30 hodin.

§ V pátek je večerní mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Je smutné, že tak málo rodičů posílá své děti na tuto mši svatou.

§ V sobotu 25. ledna se od 19:30 hodin koná Farní ples. Mše svatá s nedělní platností bude také v sobotu večer v 17:30 hodin. Protože výtěžek plesu půjde na opravu farního kostela, můžete i vy, kteří se na ples nechystáte, podpořit farnost zakoupením lístku, které jsou k dispozici za 100 Kč v sakristii. Děkujeme.

§ Úmysly mší svatých na první čtvrtletí letošního roku jsou na farních stránkách: www.farnostnemci.cz v odkazu Mše DN.

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a čtvrtek 19 – 20:30 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

§ Charita Uherský Brod organizuje v neděli 26. 1. v 14:30 hodin Domě kultury v Uherském Brodě Dětský karneval pro koledníky Tříkrálové sbírky, kteří mají vstup zdarma.

§ Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 1. února 2014 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie a v kulturním domě MKZ ve Šternberku. Program pouti začne modlitbou růžence v 9:30 hodin. V 10:00 hodin bude mše sv. s obětováním svíce matek, kterou bude celebrovat P. Šebestián Smrčina, duchovní asistent hnutí Modliteb matek v ČR. Po mši pokračuje program pouti přednáškou P. Františka Petríka. Zakončení pouti plánujeme na 15:00. Pokud plánujete zúčastnit se odpoledního programu, je potřeba se přihlásit! Více na: http://goo.gl/3Qqx19

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 25. ledna se od 19:30 hodin koná Farní ples v Dolním Němčí.

§ Příležitost k setkání s knězem na faře v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a čtvrtek 19 – 20:30 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

§ Charita Uherský Brod organizuje v neděli 26. 1. v 14:30 hodin Domě kultury v Uherském Brodě Dětský karneval pro koledníky Tříkrálové sbírky, kteří mají vstup zdarma.

§ Letošní Hromniční pouť matek se koná v sobotu 1. února 2014 ve farním kostele Zvěstování Panny Marie a v kulturním domě MKZ ve Šternberku. Program pouti začne modlitbou růžence v 9:30 hodin. V 10:00 hodin bude mše sv. s obětováním svíce matek, kterou bude celebrovat P. Šebestián Smrčina, duchovní asistent hnutí Modliteb matek v ČR. Po mši pokračuje program pouti přednáškou P. Františka Petríka. Zakončení pouti plánujeme na 15:00. Pokud plánujete zúčastnit se odpoledního programu, je potřeba se přihlásit! Více na: http://goo.gl/3Qqx19

Category: