ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 2/2/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí se bude udělovat při mši svaté tradiční svatoblažejské požehnání.

§ V úterý je mše svatá v 18 hodin v charitním domě.

§ Na první pátek v měsíci bude ráno v 9 hodin vystavena Nejsvětější Svátost oltářní k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté pak bude svátostné požehnání.

§ V pátek na 17 hodin zveme děti na spolčo do farní dvorany. Kromě zábavy se bude také připravovat nedělní mše svatá, která je v 10:30 určena zvláště pro rodiny s dětmi. Pošlete své děti na spolčo a v neděli s nimi přijďte na mši svatou.

§ V neděli v 11:30 hodin bude křest Natálie Kadlčkové.

§ V půlce měsíce ledna byla v sákristii nainstalována nová prostorná skříň, která nahradila tu starou nevyhovující. Byla vyrobena panem Petrem Tinkou na zakázku otce Josefa, který ji daroval ke svým 80. narozeninám. Bude využívána pro oblečení mladších ministrantů a pro kostelní potřeby. Otci Josefovi chci vyjádřit upřímné Pán Bůh zaplať!

§ Na nástěnce je finanční přehled za rok 2013.

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Čtvrtek 19 – 20 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Volba pastorační rady

Do minulé neděle jste mohli dávat návrhy na kandidáty do pastorační rady farnosti. Podle počtu návrhů pro jednotlivé farníky jsem vytvořil seznam 10 kandidátů, ze kterých budete příští neděli volit 6 členů. (Zbývajících 5 doplním podle vlastního uvážení.) Jak již název rady napovídá, jejím úkolem je především promýšlení a realizace pastoračních aktivit, které rozvíjí život víry a společenství farnosti. Ekonomické a stavební záležitost farnosti bude řešit především ekonomická rada farnosti, která bude jmenována později. Novou pastorační radu budete volit z těchto farníků (řazeno abecedně): Bobčík Libor, Bobčíková Pavlína, Hejda Jiří, Ježek Bronislav, Ježek František, Krhovská Božena, Michalec Alois, Pochylá Lucie, Smetanová Martina a Tinková Marie. Během týdne si tedy můžete promyslet, kdo se podle Vašeho uvážení hodí do týmu, který by aktivně sloužil pro dobro celé farnosti.

Horní Němčí – oznámení

§ Ve čtvrtek v 15:30 hodin bude společná adorace ve Slavkově a pak v 16 hodin mše svatá a svátostné požehnání. Ve čtvrtek se v Horním Němčí nebude zpovídat přede mší svatou.

§ Příští neděli bude mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příležitost k setkání s knězem v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Čtvrtek 19 – 20 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Category: