ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 23/2/2014

Spolupráce na dotváření Farního listu

Podle vašeho finančního ohlasu při sbírce na novou kopírku soudím, že je pro vás Farní list užitečný. Aby se stal místem pro sdílení více informací, tak vás zvu ke spolupráci na vytváření obsahu. Pokud víte o nějaké aktivitě, která by se mohla více zveřejnit, tak mi informaci doručte a podle možností ji rád zařadím do Oznámení. Přesně formulovanou pozvánku či informaci stačí dát do schránky na faře nebo poslat na e-mail (fadolninemci@ado.cz) nebo přímo vepsat do on-line formuláře: http://goo.gl/ovco1y

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka („zvláště na kopírku“): 30 000 Kč. Dary na kostel: 5 000 Kč. Dnes je sbírka na Svatopetrský haléř. Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Rodiče, přicházejte se svými dětmi zvláště na tyto mše svaté, kdy se snažíme tajemství eucharistie dětem více přiblížit.

§ Na první sobotu v měsíci je v 6:45 hodin mariánská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ Milé děti a rodiče, připravili jsme pro vás další farní tábor v  termínu 12. - 19.7. 2014. Tábor je určen pro děti od 2. do 6. třídy. Bližší informace najdete na přihlášce, která je k dispozici vzadu v kostele nebo na faře. Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve Martině Smetanové (736 707 758).

§ Kdo by se chtěl zúčastnit poutního zájezdu do Krakova - Vadovic 27. dubna 2014 na neděli Božího milosrdenství, nechť se informuje na vývěsce.

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Čtvrtek 8 – 9 hodin a pátek 19 - 20 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Ustanovení nové pastorační rady farnosti Dolní Němčí

V neděli 2. března 2014 při mši svaté v 10:30 hodin budou uvedeni do pastorační rady farnosti složením slibu tito farníci: Bobčíková Pavlína, Daníčková Františka, Fibichrová Jana, Hejda Jiří, Ježek František, Krhovská Božena, Michalec Alois, Pochylá Lucie, Smetanová Martina, Stojaspal Vladimír a Šmíd František. Ekonomická rada farnosti bude ustanovena později.

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka („zvláště na kopírku“): 7 000 Kč. Dnes je sbírka na Svatopetrský haléř. Za všechny dary Pán Bůh zaplať!

§ Kdo by se chtěl zúčastnit poutního zájezdu do Krakova - Vadovic 27. dubna 2014 na neděli Božího milosrdenství, nechť se informuje u otce Petra. Pořádá Fatimský apoštolát.

§ Příležitost k setkání s knězem na faře v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Čtvrtek 8 – 9 hodin a pátek 19 - 20 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Ustanovení nové pastorační rady farnosti Horní Němčí

Novou farní radu tvoří: Bahulová Marie, Bobčík Adam, Machálková Marie, Uhrová Radmila, Warchil Michal, Warchilová Jiřina a Zámečník Pavel. Slavnostní slib členů farní rady bude při některé mši svaté během následujícího měsíce.

 

Postní duchovní obnova 2014

Termín: 28. - 30. března 2014

Téma: Živá víra je Život věřícího

Rozjímání nad texty papeže Františka o víře podle jeho první encykliky Světlo víry

Místo konání: Velehrad – Stojanov

Cena za ubytování: 250 Kč (jednolůžkový pokoj/noc)

nebo 220 Kč (dvoulůžkový pokoj/noc)

Ceny jídla: snídaně - 40 Kč; oběd - 80 Kč a večeře - 60 Kč

Informace: www.farnostnemci.cz

Přihláška: Osobně otci Petrovi nebo na http://goo.gl/36dmqX

Category: