ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Modlitební koutek


Velké jubileum 2013

Přípravná modlitba
Novéna o Křtu

Modlitby papežů

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2011
modlitba a úmysly


Týden modliteb za duchovní povolání
LP 2011 - Podporovat povolání v místní církvi

Vánoční doba
Vánoční modlitba

Novény

Křížové cesty 

Modlitba breviáře
Poznámky k této modlitbě

Různé pobožnosti
Cesta světla - VIA LUCIS
Růže mystická - putovní soška Panny Marie
Webová stránka

Boží milosrdenství 
Webová stránka


Category: