ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Postní duchovní obnova na Velehradě 2014

Jak jsem se po návratu z duchovních cvičení na Svaté Hoře zmínil, uvažuji o víkendové farní duchovní obnově v době postní na Velehradě. Na Stojanově nám rezervují termín posledního víkendu v březnu, tzn. od 28. do 30. března 2014. Chtěl bych vás na tuto obnovu pozvat. I když se pravidelně modlíte a chodíte do kostela, je velmi obohacující věnovat své duši delší čas ztišení a rozjímání. Opustit na chvíli své tradiční prostředí života a na místě klidu prožívat čas především s Bohem. Proto plánovaná duchovní obnova není jen jednodenní, ale od pátečního večera do nedělního dopoledne. Možná si řeknete, že to není potřeba "ztratit" celý víkend. Ale zkušenosti mnohých věřících dosvědčují, že když Bohu věnujeme více času, on na to odpovídá velkým množstvím milostí. Současně je to chvíle, kdy si můžete odpočinout od každodenních povinností a starostí. Také budete mít více času na osobní i společnou modlitbu, na přemýšlení o křesťanském životě či na četbu Písma svatého nebo náboženské literatury. Můžete se v klidu připravit na svátost smíření a pak se vyzpovídat. Nebo si jen promluvit s knězem či někým blízkým o tom, co vás zajímá. Manželé budou mít čas na sebe a na sdílení své víry. Mladí si mohou v klidu projít myšlenky o svém budoucím životě. Je toho zkrátka hodně, čím vás může víkendová duchovní obnova obohatit. Aby člověk měl čas na Boha, bližní a sebe, patří k tomu i zajištěné zázemí - ubytování a stravování. Je pravda, že to něco stojí. Ale myslím si, že by vás peníze neměly odradit od účasti. Duchovní obnova by začínala v pátek po ubytování večeří v 18 hodin. Po ní by byl ještě program. V sobotu by bylo několik duchovní přednášek na určité téma. (Chtěl bych se opřít o myšlenky papeže Františka o víře.) Ale také mše svatá, příležitost ke zpovědi i společná modlitba či setkání nad vašimi otázkami. V neděli dopoledne bychom společně prožili ještě mši svatou a na oběd už byste byli doma. Časový program by se upřesnil. Současně tam s námi totiž bude i setkání seniorů organizované Centrem pro rodinu Arcibiskupství olomouckého. Cena za ubytování je 250 Kč (jednolůžkový pokoj/noc) nebo 220 Kč (dvoulůžkový pokoj/noc). Ceny jídla: snídaně - 40 Kč; oběd - 80 Kč a večeře - 60 Kč. Cena za celý víkend (podle počtu objednaných jídel a nocí) by se pohybovala nejvíce do 800 Kč na osobu. 
Budu se za tuto pastorační aktivitu modlit. Já sice obnovu připravuji a zvu vás na ni, ale milost přijetí pozvání a pak vedení během obnovy je dílem Božím.
P. Petr Hofírek

Přihlašovací formulář - ZDE

Category: