ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Výtvarná soutěž – sv. Anežka Česká

MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České
vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž:

„Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba“

Vážení přátelé,

v roce 2011 uběhne 800 let od narození Přemyslovny sv. Anežky České. Je to mi-
mořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní vlastnosti i dějinný význam z ní
činí v mnoha směrech vzor jednání i pro současnost. Její osobnost a dílo hovoří zároveň
k mnoha palčivým problémům naší současné společnosti. Je sice postavou 13. století,
tedy naší dávné minulosti, ale je pro naši společnost známá i tím, že její svatořečení
nejenom časově (12. 11. 1989), ale i věcně souviselo s pádem komunistické totality. Je
jistě vhodné, aby se děti a mladí lidé blíže seznámili s touto velkou českou ženou – a to
je záměr této výtvarné soutěže.

Slavnostní předání diplomů a výstava oceněných výtvarných prací (plošných i pro-
storových artefaktů) se uskuteční 2. března 2011 v prostorách Anežského kláštera
v Praze za účasti paní Livie Klausové a ministra školství.

Téma
„Přemyslovna svatá Anežka Česká a její doba“

Podmínky soutěže
1. Soutěže se mohou zúčastnit – MŠ, ZŠ, ZUŠ , SŠ, SOŠ a VOŠ.
2. Výtvarné techniky – kresba, malba, grafika, počítačová grafika.
3. Maximální formát plošných prací je A3.
Velikost prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru.
4. Počet zaslaných prací z jedné školy – maximálně 20 ks.
5. Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek (viz dále ).
6. Výtvarné práce nepaspartujte.
7. Organizátor si vymiňuje právo na nevracení exponátů.
8. Práce zasílejte do konce listopadu 2010 na adresu:
ZUŠ O. Ševčíka, Šrámkova 131, Písek 397 01

Identifikace výtvarných děl
Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:
1. Jméno, příjmení (uvádějte v tomto pořadí).
2. Věk a pohlaví dítěte.
3. Kategorie podle věku (viz dále).
4. Adresu uvádějte v pořadí: název školy, ulice, číslo, město, PSČ.
Není nutné uvádět soukromé adresy dětí.
5. Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny.

Kategorie
• MŠ

* ZŠ

6 – 9 let
10 – 12 let
13 – 15 let
15 let a výše

• ZUŠ

5 – 9 let
10 – 12 let
13 – 15 let
15 let a výše

• SŠ, SOŠ, VOŠ 15 let a výše

Harmonogram soutěže
6. – 10. 12. 2010 proběhne první kolo výběru zaslaných prací, které postoupí do kola
druhého.
Tyto práce bude hodnotit odborná porota sestavená z výtvarníků.

10. 1. 2011 proběhne druhé kolo. Vybrané práce bude hodnotit odborná porota slo-
žená z našich známých českých výtvarníků.
Vítězné práce budou oceněny 1., 2., 3. místem a čestným uznáním.

Těšíme se na vaši účast v soutěži!

Plakátek ke stažení zde.

Category: