ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Ohlášky – neděle 12. září 2010

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary: 1200 Kč. Dary (Marie): 13 650 Kč. Sbírka 5.9.: 7 460 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V  pondělí v 17:45 hodin začíná v kostele fatimské večeřadlo k Panně Marii. Obětujeme tuto pobožnost za biřmovance.

§ Společná modlitba novény před biřmováním bude v pondělí a ve středu po mši svaté. Jsou zváni zvláště biřmovanci, kmotři a rodiče biřmovanců.

§ V pátek po mši svaté bude příležitost ke svátosti smíření pro biřmovance, kmotry a nejbližší rodinu. Přijedou kněží z okolních farností.

§ V kostele jsou lístky na zapisování úmyslů na měsíce říjen, listopad a prosinec. Vyplněné lístky dávejte v kostele do dřevěné krabice.

§ V tomto týdnu se začíná vyučovat náboženství. Pouze 6. a 7. třída začínají až další úterý 21. září 2010.

1. třída čtvrtek 11:30 – 12:15 řádová sestra Milada

2. třída čtvrtek 12:25 – 13:10 řádová sestra Milada

3. třída středa 12:45 – 13:30 P. Petr Hofírek

4. třída čtvrtek 13:15 – 14:00 řádová sestra Milada

5. třída čtvrtek 14:00 – 14:45 řádová sestra Milada

6. třída úterý (21/9) 14:00 – 14:45 Veronika Toralová

7. třída úterý (21/9) 14:45 – 15:30 Veronika Toralová

8. a 9. třída středa 14:00 – 14:45 P. Petr Hofírek

§ Příští neděli dopoledne bude jen jedna mše s biřmováním a to v 10 hodin. V sobotu večer v 18:30 hodin bude mše s nedělní platností.

§ Dušičková pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 9. října 2010. Zapisovat se můžete v sakristii. Cena 150 Kč – vybírá se při zapisování.

§ V neděli 3. října v 10,30 hodin bude první „velká“ mše zvláště pro rodiče s dětmi. Začneme pravidelné týdenní „dětské mše“, které budou bývat v pátek v 17 hodin.

§ V neděli 10. října 2010 ve 14,30 hodin bude Drakiáda u vodárny.

Category: