ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Tříkrálová sbírka 2011

„SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU

A NA ZEMI POKOJ

LIDEM DOBRÉ VŮLE.“

clip_image002

Milí rodiče a děti!

Blíží se Tříkrálová sbírka, která proběhne v Dolním Němčí 8. ledna 2011.

Rodiče, chceme Vás opět poprosit o Vaši milou a vstřícnou spolupráci a motivaci dětí k této akci, protože úspěch této sbírky velkou měrou záleží i na nich. Aktivně se můžete zúčastnit i Vy, Vaši příbuzní a přátelé (již od patnácti let věku), ať už jako vedoucí skupinek nebo při přípravě občerstvení – vítána je zkrátka jakákoliv Vaše pomoc. Budete-li se chtít aktivně zapojit, ozvěte se prosím nejpozději do konce listopadu Martině Smetanové a taky je možnost se zapsat v kostele v zadu na stolku na připravený papír.

Pro koledníčky je připraveno: 30. ledna Dětský karneval v KD v Uherském Brodě ve 14:30 hod a 4. února bruslení na zimním stadionu v Uh. Brodě v době od 10:00 – 11:30. Těšíme se na spolupráci a na Boží požehnání ke zdárnému průběhu Tříkrálové sbírky.

Category: