ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 6/2/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po16,30 – modlitba za zemřelou Justinu Krhovskou.

17,30 – Za + Jaroslava Šohaje, manželku Annu a za dar zdraví pro celou rodinu

St – 14,30 – pohřeb paní Justiny Krhovské (Večerní mše svatá není.)

– 17,30 – mše svatá s udělováním svátosti nemocných - Za + Marii Jakubíkovu a dva + manžely, +vnuka Roberta, dva + švagry, + Marii a Jakuba Tinkovy (o.P)

Za + Františka Umlaufa, + rodinu Jakubčíkovu a Umlaufovu, duše v očistci, za nemocné osoby, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (o.J)

So – 10,00 - křest Adama Tinky

Neděle 7:30 – Za farníky, zvláště za Boženy

10:30 – Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, dar zdraví, Boží ochranu a za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu navštívím od 9 hodin nemocné na ulicích: Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštívím nemocné na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V pátek je památka Panny Marie Lurdské - den modliteb za nemocné. Proto bude mše svatá v 17,30 hodin a při ní se bude nemocným a starým lidem udělovat svátost pomazání nemocných. Kdo chce přijmout tuto svátost, ať se zapíše vzadu v kostele a pokud možnost přijme předtím svátost smíření. Zpovídat se bude v pondělí přede mší svatou od 17,00 hodin a v pátek přede mší od 16,30 hodin.

§ Protože je v pátek mše svatá s pomazáním nemocných, nebude mše zvláště pro děti. Nálepky za tento týden děti dostanou při mši v neděli.

§ Charita Uherský Brod vás zve na 4. Charitní ples v pátek 11. 2. 2011 v 19,30 hodin v Bánově.

********************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Út – Slavkov – 8,00 - Za + rodiče a prarodiče Hrabalovy, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro tři živé rodiny

Čt - Horní Němčí – 17,00 – Mše svatá

So – Horní Němčí – 11,00 – křest Natálie Bobčíkové

Ne – Horní Němčí9,00 – Za P. Jaroslava Zapletala, jeho rodiče a za P. Josefa Mošťka

Horní Němčí – oznámení:

§ V pátek v 15 hodin je další spolčo dětí na faře v Horním Němčí.

§ Charita Uherský Brod vás zve na 4. Charitní ples v pátek 11. 2. 2011 v 19,30 hodin v Bánově.

Category: