ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

V neděli začíná Týden modliteb za mládež

Týden před Květnou nedělí, na níž připadá oslava Světového dne mládeže, začíná v celé České republice Týden modliteb za mládež. Jde o projev starostlivosti českých a moravských biskupů, kteří chtějí aktivity mladých lidí doprovodit modlitbou.

Olomouc: Týden modliteb za mládež bude probíhat před Květnou nedělí, tedy od 10. do 17. dubna 2011. Právě Květnou neděli vyhlásil Svatý otec Jan Pavel II. jako Světový den mládeže a kolem tohoto dne probíhají ve všech diecézích setkání mladých lidí s biskupy. Mládež olomoucké arcidiecéze se s arcibiskupem Janem Graubnerem a biskupem Josefem Hrdličkou setká v sobotu 16. dubna. Letos budou navíc mladí lidé prožívat setkání na celosvětové úrovni, a to v srpnu ve španělském Madridu.

Cílem Týdne modliteb je doprovodit aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou. Dále má pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve. V neposlední řadě nabízí farním společenstvím příležitost, aby více vnímala krásu i náročnost mládí a zamýšlela se nad tím, jaké je místo mladých lidí ve společenství. Modlitební texty naleznete v příloze.

Příloha
Velikost

Tyden_modliteb_za_mladez_2011.pdf
1015.23 KB