ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 12/6/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po17,45Fatimská mariánská pobožnost; 18,30Mše svatá s breviářem - Za + Josefa Kadlčka, manželku, syna Antonína a dar zdraví pro celou rodinu

Út – 16,30 – pohřeb pana Klementa Kočího

St18,30 - Za + Anežku Bršlicovu a manžela, dvoje rodiče, vnučku, za rodiče Niniczkovy a syna, za duše v očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Jaroslava Bršlicu a za živé a zemřelé ročníku 1945 (o.J)

Pá – 18,00 – mše svatá zvláště pro děti - Za dožití 80 let života, + manžela Františka, dceru Marii, zetě Miroslava a rodiče Kadlčkovy a Horňáčkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu. (o.P) Za + Pavla Kadlčka, za + Marii Říhovu, za + Ludvíka Kadlčka a za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (o.J)

So – 18,00Mše svatá v charitním domě

Ne – 7:30 - Na poděkování Pánu Bohu za 85 let života, + manžela, rodiče a sourozence, za dar zdraví a Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu

10:30 – Za + Antonína Uhra, + rodiče Uhrovy a Josefa Krhovského, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar Antonínů a Antonií na kostel: 7 500 Kč. Dar ročníku 1943: 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má v 17 hodin mši na Sv. Antonínku biskup Pavel Posád. Autobus odjíždí v 15,30 hodin ze zastávek autobusů. 50 Kč se platí při nástupu do autobusu.

§ V pátek v 18 hodin je mše svatá zvláště pro děti. Přijďte se svými dětmi. :-)

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Příští neděli je hlavní pouť na Sv. Antonínku. Mši svatou v 10,30 hodin bude sloužit P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Po svátostném požehnání, které je ve 14 hodin, bude následovat (14,30 hodin) jeho přednáška.

§ V pátek večer ve 20 hodin je Večer chval v kostele v Hluku, určený především pro mladé. Hraje skupina Capella.

§ Upřímné díky všem, kteří se podíleli na přípravě setkání současných a bývalých ministrantů a také na přípravě a realizaci Dětského dne.

§ Začínají se zapisovat úmysly na měsíce červenec, srpen a září 2011. Lístky a krabice je vzadu v kostele.

§ Týden již běží webová interaktivní hra naší farnosti s názvem Farní schodiště. Už se do hry zapojilo 11 účastníků. Přidejte se také. V současné době je pro vás připraveno pět schodišť. Adresa naší hry je: http://schodiste.farnostnemci.cz

§ Děti ve škole dostaly přihlášky na vyučování náboženství v dalším školním roce. (Jsou k dispozici také vzadu v kostele.) Vyplněné a podepsané rodiči odevzdávejte na faru.

§ V sobotu 25. června 2011 v 9,30 hodin udělí arcibiskup Graubner kněžské svěcení také dvěma jáhnům, kteří v naší farnosti měli pastorační praxi – Jan Liška a Pavel Martinka. Pokud bude dostatek zájemců, tak by jel autobus. Hlásit se můžete u paní Boženy Krhovské. Jan Liška pak bude mít primici v pátek 8. července v 15.00 hodin v Moravské Třebové. Pavel Martinka bude mít primici v sobotu 9. července v 15.00 hodin v Lidečku. Přispět na primiční dary pro tyto dva novokněze můžete v sakristii. Letos bude primice také v Uherském Brodě – Jiří Zámečník v úterý 5. července v 16.00 hodin v Uherském Brodě (zahrada dominikánského kláštera). Pamatujte na všechny nové jáhny a novokněze ve svých modlitbách.

§ Pravidelná měsíční modlitební setkání se konají na Svárově - http://goo.gl/Vrq67

§ Pozvánka pro mladé na 15. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně u Krnova na začátku července - http://goo.gl/hczJJ

§ Program Centra pro seniory v Uherském Brodě na červen - http://goo.gl/O9DsK

 

************************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Čt – Slavkov – 16,30 – mše svatá (otec Česlav)

Horní Němčí18,00Za + Adélu a Františka Bahulovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu

Pá – Slavkov – 10,00 - mše svatá v charitním domě

Ne – Horní Němčí - 9,00 – Za farníky

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek v 15 hodin je spolčo dětí na faře. Pošlete své děti.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V pátek večer ve 20 hodin je Večer chval v kostele v Hluku, určený především pro mladé. Hraje skupina Capella.

§ Příští neděli je hlavní pouť na Sv. Antonínku. Mši svatou v 10,30 hodin bude sloužit P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Po svátostném požehnání, které je ve 14 hodin, bude následovat (14,30 hodin) jeho přednáška.

§ Děti ve škole dostaly přihlášky na vyučování náboženství v dalším školním roce. (Jsou k dispozici také vzadu v kostele.) Vyplněné a podepsané rodiči odevzdávejte knězi nebo paní Warchilové.

§ V sobotu 25. června 2011 v 9,30 hodin udělí arcibiskup Graubner kněžské svěcení také dvěma jáhnům, kteří v naší farnosti měli pastorační praxi – Jan Liška a Pavel Martinka. Pokud bude dostatek zájemců, tak by jel autobus. Hlásit se můžete u paní Boženy Krhovské v Dolním Němčí. Jan Liška pak bude mít primici v pátek 8. července v 15.00 hodin v Moravské Třebové. Pavel Martinka bude mít primici v sobotu 9. července v 15.00 hodin v Lidečku. Přispět na primiční dary pro tyto dva novokněze můžete v sakristii. Letos bude primice také v Uherském Brodě – Jiří Zámečník v úterý 5. července v 16.00 hodin v Uherském Brodě (zahrada dominikánského kláštera). Pamatujte na všechny nové jáhny a novokněze ve svých modlitbách.

§ Pravidelná měsíční modlitební setkání se konají na Svárově - http://goo.gl/Vrq67

§ Pozvánka pro mladé na 15. Františkánské setkání mládeže na Cvilíně u Krnova na začátku července - http://goo.gl/hczJJ

§ Program Centra pro seniory v Uherském Brodě na červen - http://goo.gl/O9DsK

Category: