ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 8/1/2012

Dolní Němčí – oznámení:

§ Z technických důvodů tuto neděli nevyšel Farní list, proto ohlášky budou jen čtené a pořad bohoslužeb máte na nástěnce před kostelem a vzadu v kostele.

§ Dary mladých: 10 050 Kč. Dar ročníku 1948: 1 000 Kč. Ostatní dary: 5 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tříkrálová sbírka v Dolním Němčí činila 76 057 Kč.

§ V pátek přede mší svatou je od 16,45 hodin Fatimské mariánské večeřadlo.

§ V pátek je také opět mše svatá zvláště pro rodiče s dětmi.

§ Až ten další týden na čtvrtek 19. ledna v 18,30 hodin svolávám farní radu. Ještě to připomenu příští neděli.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Z technických důvodů tuto neděli nevyšel Farní list, proto ohlášky budou jen čtené a pořad bohoslužeb máte na nástěnce před kostelem.

§ Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Až ten další týden středu čtvrtek 18. ledna v 18,30 hodin svolávám farní radu. Ještě to připomenu příští neděli.

Category: