ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Mše svaté v Horním Němčí a Slavkově – duben, květen, červen 2012

Datum Den Kostel Čas Úmysl
1.4.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za nedožitých 100 roků + Josefa Bobčíka a manželku, za dar zdraví a pomoc a ochranu Boží pro pět živých rodin
5.4.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 16:00 Za + Františka Kohoutka, za celou živou a zemřelou rodinu
7.4.12 so Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 20:00 Za + Ludmilu Zerzáňovu, + maminku, ochranu Boží pro 4 živé rodiny
8.4.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za + Jana Bahulu, manželku Marii, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
9.4.12 po Sv. Zdislava, Slavkov 09:00 Za + rodiče Ondrovy, + rodiče Mitáčkovy, + Františka Ondru a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
12.4.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Emílii Jančovu, manžela a za dar zdraví pro celou živou rodinu
15.4.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za farníky
19.4.12 čt Sv. Zdislava, Slavkov 17:00 Na poděkování Pánu bohu za dožití 80 let života, za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, za + manžela a dvoje + rodiče
19.4.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Anastázii Milošovou, + manžela, za + Anežku Váňovou, + manžela, dvoje + rodiče, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za nemocnou osobu
22.4.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za + rodiče Ludmilu a bohumila Jankových, dva + sourozence, za + Františka Lukáše, Marii Ondrovou, duše v očistci a za dar zdraví pro živé rodiny
24.4.12 út Sv. Zdislava, Slavkov 08:00 Na poděkování za dar dožití 70 let, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, za + manžela, dvoje + rodiče a ostatní + příbuzné, za + kamarádky Květu a Helenu
26.4.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Jaroslava Bahulu, dva syny, Jana Rybáka, Martina Turečka a manželku, za Boží požehnání pro živou rodinu
29.4.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za rodiče Režňákovy a Čechovy a za + arcibiskupa Františka Vaňáka
3.5.12 čt Sv. Zdislava, Slavkov 17:00 Za + Marii a Josefa Bartošovy, zetě Vladislava Karlíka a jeho rodinu z Kalifornie
3.5.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Františka Borýska, rodiče Jančovy, Borýskovy a duše v očistci
6.5.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za + rodiče Martina a Annu Turečkovy, za bratra Josefa a sestru Růženu, za Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie pro naše rodiny
8.5.12 út Sv. Zdislava, Slavkov 08:00 Za + Václava Staňu, jeho + rodiče a sourozence, dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10.5.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Ondřeje a Anežku Mandincovy, syna, zetě, dvoje rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
13.5.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za + Jarmilu Zaoralovu a manžela, za + rodiče Kohoutkovy, za + sestru a bratra, za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
17.5.12 čt Sv. Zdislava, Slavkov 17:00 Za Zdeňka Popelku, syna, na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let života, dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
17.5.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Tomáše a Janu Šivlovy, + rodiče Kadlčkovy, Uhrovy, Šivlovy, Staňkovy, dar zdraví pro živou rodinu
20.5.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za farníky
22.5.12 út Sv. Zdislava, Slavkov 08:00
24.5.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Vladimíra Malíka, bratra, sestru, dvoje rodiče, Josefa Bartoše a manželku, za Marii Gálovou, rodiče, za celou živou rodinu a duše v očistci
27.5.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00  Za + Josefa Jančaříka, jeho rodiče Františku a Josefa, za + Věru a Františka Krhovských, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
31.5.12 čt Sv. Zdislava, Slavkov 17:00 Za dvoje + rodiče, + Andělu Měsíčkovu, + syna, dceru a dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
31.5.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + manžela, rodiče Kadlčkovy a syna, za rodiče Pitnerovy a syna, švagrovou, švagra a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
3.6.12 ne Sv. Zdislava, Slavkov 09:00
5.6.12 út Sv. Zdislava, Slavkov 08:00 Za + Jaroslava Bobčíka, manželku a za celou živou rodinu
7.6.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Josefa Zapletala, rodiče, Marii Štyksovou, manžela, syna, Jindřicha Stojaspala a dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu
10.6.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za farníky
14.6.12 čt Sv. Zdislava, Slavkov 17:00 Za + Antonína Fibichra, + rodiče Gerhardovy a Fibichrovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
14.6.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Antonína Hladiše, za + rodiče Turečkovy, Hladišovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
17.6.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Za + Boženu Jančovou, + manžela, + syna Petra, za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
19.6.12 út Sv. Zdislava, Slavkov 08:00
21.6.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Marii Mikuličákovu, + dceru Janu, dvoje + rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
24.6.12 ne Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 09:00 Posvěcení kostela v HN
28.6.12 čt Sv. Zdislava, Slavkov 17:00
28.6.12 čt Sv. Petra a Pavla, Horní Němčí 18:00 Za + Annu Medvedcovu, + manžela, dvoje + rodiče, + bratra, + švagra, Boží ochranu a zdraví pro celou živou rodinu

Category: