ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 15/4/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na kněžský seminář: 20 700 Kč. Ostatní dary: 2 800 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Tento týden opět budeme pokračovat v katechezích o Duchu svatém. A to ve středu večer při mši svaté a v neděli v 10,30 hodin. Čekají nás tyto témata: Duch svatý je prst Boží pravice a Duch svatý je slavný Otcův příslib.

§ V pátek je mše svatá již v 17,30 hodin a jsou na ni pozváni mladí z celého děkanátu. Po mši pak bude pokračovat program na téma „Potrat“ ve farní dvoraně promítáním filmu, diskuzí a dalším programem. Všichni mladí jsou zvaní. Zvláště pak to připomeňte těm, kteří se přihlásili na biřmování.

§ Páteční mše svatá nebude zvláště pro děti a rodiče, protože je určena pro mládež děkanátu. Proto další „dárek“ Ducha svatého rozbalíme v neděli na konci mše svaté v 10,30 hodin. :-)

§ V sobotu v 18,30 hodin bude v sálu na farním dvoře další setkání rodičů dětí, které se připravují na slavnost prvního svatého přijímání. Účast alespoň jednoho z rodičů je nutná, aby se dohodly všechny potřebné věci.

§ Mužský pěvecký sbor Dolněmčané vás srdečně zve na Předhodové zpívání, které se uskuteční v pátek 27. dubna 2012 v sálu kulturního domu v Dolním Němčí od 20 hodin. Zpívat budou mužské sbory z Bánova, Dolního Němčí, Moravské Nové Vsi, Lipova a Ostrožské Lhoty.

§ Na biřmování se zatím písemně přihlásilo 45 mladých lidí. Prosím biřmovance, aby vyplnili kontaktní formulář na webu naší farnosti. (Konkrétně: http://birmovani2013.blogspot.com) A to během tohoto týdne do neděle. Díky. Ostatní farníky prosím o modlitbu, aby příprava přinesla co nejvíce duchovních plodů. (Popřípadě aby se stala setbou, která jednou v budoucnu dobré ovoce přinese.) Hlavní příprava proběhne ve školním roce 2012/2013, aby vlastní biřmování mohlo být na konci školního roku nebo pak po prázdninách v září nebo říjnu 2013. Nyní se především modlím a přemýšlím o celkové koncepci přípravy.

§ Na podzim loňského roku v naší farnosti byli bohoslovci bratislavského kněžského semináře. V sobotu 12. května 2012 bychom jim jejich návštěvu rádi oplatili. Rektor semináře nás srdečně zve. Cestou bychom se dopoledne zastavili na poutním místě Mariánka u Bratislavy. Oběd a odpoledne bychom prožili s bohoslovci a pak se vraceli domů. Čas odjezdu i cena bude ještě upřesněna. Zapisovat se můžete vzadu v kostele.

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Postní almužna: 2 964 Kč. Sbírka na kněžský seminář: 7 000 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Tento týden opět budeme pokračovat v katechezích o Duchu svatém. A to ve čtvrtek večer při mši svaté v Horním Němčí a v neděli. Čekají nás tyto témata: Duch svatý je prst Boží pravice a Duch svatý je slavný Otcův příslib.

§ V pátek je mše svatá v Dolním Němčí v 17,30 hodin a jsou na ni pozváni mladí z celého děkanátu. Po mši pak bude pokračovat program na téma „Potrat“ ve farní dvoraně promítáním filmu, diskuzí a dalším programem. Všichni mladí jsou zvaní. Zvláště pak to připomeňte těm, kteří se přihlásili na biřmování.

§ Mužský pěvecký sbor Dolněmčané vás srdečně zve na Předhodové zpívání, které se uskuteční v pátek 27. dubna 2012 v sálu kulturního domu v Dolním Němčí od 20 hodin. Zpívat budou mužské sbory z Bánova, Dolního Němčí, Moravské Nové Vsi, Lipova a Ostrožské Lhoty.

§ Na biřmování se zatím písemně přihlásilo 45 mladých lidí z Dolního Němčí a 5 z Horního Němčí. Prosím biřmovance, aby vyplnili kontaktní formulář na webu naší farnosti. (Konkrétně: http://birmovani2013.blogspot.com) A to během tohoto týdne do neděle. Díky. Ostatní farníky prosím o modlitbu, aby příprava přinesla co nejvíce duchovních plodů. (Popřípadě aby se stala setbou, která jednou v budoucnu dobré ovoce přinese.) Hlavní příprava proběhne ve školním roce 2012/2013, aby vlastní biřmování mohlo být na konci školního roku nebo pak po prázdninách v září nebo říjnu 2013. Nyní se především modlím a přemýšlím o celkové koncepci přípravy.

Category: