ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 22/4/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 17 830 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Tento týden je týden modliteb za duchovní povolání, zakončený nedělí Dobrého Pastýře. Proto v pondělí po mši svaté (kázání nebude) bude pobožnost Cesta světla na tento úmysl. Také během týdne budeme za nová duchovní povolání prosit v přímluvách při mši svaté a modlitbami papežů.

§ Tento týden budou katecheze o Duchu svatém ve středu při mši svaté a v neděli v 10,30 hodin.

§ Tento čtvrtek 26. dubna ve 20 hodin je třetí setkání manželů na faře. Tématem setkání bude: Práce a rodina. Prosím, udělejte si čas a přijďte do společenství, kde budeme naslouchat Božímu slovu, v katechezi se zamyslíme nad tématem a společně se pomodlíme. Těším se na setkání s vámi. Otec Petr

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na křesťanskou televizi NOE. Prosím o štědrost.

§ Je mi to líto, ale vzhledem k tomu, že přihlášené děti 8. a 9. třídy nechodí do hodin náboženství, ukončuji v tomto školním roce vyučování náboženství těchto ročníků. Druhé pololetí nebude klasifikováno na vysvědčení.

§ Děti, vyplňujte si leporelo nálepkami se symboly darů Ducha svatého. Již třetí „dárek“ rozbalíme tento pátek při mši svaté, která je zvláště pro vás. Proto nezapomeňte přijít A v neděli 27. května na slavnost Seslání Ducha svatého, pokud budete mít alespoň pět samolepek v repolelu, dostanete malý dárek. :-)

§ Mužský pěvecký sbor Dolněmčané vás srdečně zve na Předhodové zpívání, které se uskuteční tento pátek 27. dubna 2012 v sálu kulturního domu v Dolním Němčí od 20 hodin. Zpívat budou mužské sbory z Bánova, Dolního Němčí, Moravské Nové Vsi, Lipova a Ostrožské Lhoty.

§ Na biřmování se písemně přihlásilo 51 mladých lidí z Dolního Němčí a 5 z Horního Němčí. Někteří biřmovanci ještě nevyplnili na webu farnosti kontaktní formulář (http://birmovani2013.blogspot.com), proto jim to, prosím, připomeňte.

§ Na podzim loňského roku v naší farnosti byli bohoslovci bratislavského kněžského semináře. V sobotu 12. května 2012 bychom jim jejich návštěvu rádi oplatili. Rektor semináře nás srdečně zve. Cestou bychom se dopoledne zastavili na poutním místě Mariánka u Bratislavy. Oběd a odpoledne bychom prožili s bohoslovci a pak se vraceli domů. Čas odjezdu i cena bude ještě upřesněna. Zapisovat se můžete vzadu v kostele.

§ Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu Velehrad pořádá v pátek 11. května 2012 ve sklepení gymnázia Nealkoholickou diskotéku. Začátek ve 20 hodin. Cena 50 Kč. Hraje kapela Lord. Diskotéka je určena mládeži od 15 let.

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 5 100 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Tento týden je týden modliteb za duchovní povolání, zakončený nedělí Dobrého Pastýře. Proto ve čtvrtek přede mší svatou místo růžence v 17,30 hodin bude pobožnost Cesta světla na tento úmysl. Také během týdne budeme za nová duchovní povolání prosit v přímluvách při mši svaté a modlitbami papežů.

§ Tento týden budou katecheze o Duchu svatém ve čtvrtek a neděli při mši svaté.

§ Tento čtvrtek 26. dubna ve 20 hodin je třetí setkání manželů na faře v Dolním Němčí. Tématem setkání bude: Práce a rodina. Udělejte si čas a přijeďte do společenství, kde budeme naslouchat Božímu slovu, v katechezi se zamyslíme nad tématem a společně se pomodlíme. Těším se na setkání s vámi. Otec Petr

§ V pátek v 15 hodin je opět spolčo dětí na faře. Děti, určitě přijďte! :-)

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na křesťanskou televizi NOE. Prosím o štědrost.

§ Mužský pěvecký sbor Dolněmčané vás srdečně zve na Předhodové zpívání, které se uskuteční tento pátek 27. dubna 2012 v sálu kulturního domu v Dolním Němčí od 20 hodin. Zpívat budou mužské sbory z Bánova, Dolního Němčí, Moravské Nové Vsi, Lipova a Ostrožské Lhoty.

§ Na biřmování se písemně přihlásilo 51 mladých lidí z Dolního Němčí a 5 z Horního Němčí. Někteří biřmovanci ještě nevyplnili na webu farnosti kontaktní formulář (http://birmovani2013.blogspot.com), proto jim to, prosím, připomeňte.

§ Středisko volného času pro děti a mládež při Stojanově gymnáziu Velehrad pořádá v pátek 11. května 2012 ve sklepení gymnázia Nealkoholickou diskotéku. Začátek ve 20 hodin. Cena 50 Kč. Hraje kapela Lord. Diskotéka je určena mládeži od 15 let.

Category: