ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 10/3/2013

Modleme se společně s celou církví za dobrou volbu nového papeže

Bože, věčný Pastýři,

ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev:

vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten,

kdo se ti líbí svatostí života

a bude se o tvůj lid starat

s apoštolskou horlivostí a láskou.

Pošli nám takového pastýře,

který zná své ovce a dává za ně svůj život.

Bože, dej dary svého Ducha všem kardinálům,

aby je vedla láska ke tvé církvi a věrnost evangeliu.

Ať upřímně hledají tvou vůli

a stanou se tvým nástrojem pro dobro Božího lidu.

Ty sám, Bože, ukaž toho,

který se jako nový papež stane pro nás otcem

a ukáže cestu k tobě.

Maria, Matko církve, pros za nás. Amen.

 

Postní impulzy na každý den

Pondělí

Ten člověk uvěřil Ježíšovu slovu a šel. Jan 4,43-54

Uvěřit Božímu slovu - Ježíši - znamená otevřít dveře do naprosto nové skutečnosti plné naděje.

Otevři dnes Písmo svaté, naslouchej Ježíšovu slovu a zařiď se podle něj.

Úterý

Ten, který mě poslal, je se mnou. Jan 8,21-30

Je také se mnou. Je v mých starostech, bolestech, námahách i v malých radostech všedního dne.

Udělej něco, abys zakusil, že Ježíš je s tebou.

Středa

Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. Jan 5,17-30

Víra přináší do našeho každodenního života naději.

Obnov dnes svoji víru, naději i lásku.

Čtvrtek

Skutky, které konám, svědčí o tom, že mne poslal Otec. Jan 5,31-47

Život plný víry a lásky svědčí o Boží existenci.

Udělej dnes skutek lásky, aby bližní kolem tebe mohli vidět tvoji víru.

Pátek

Život spravedlivého je výčitkou bezbožnému. Mdr 2,1 a.l 2-22

Život bez víry není jednoduchý, ale naopak složitý.

Uvědom si radost, kterou ti dává víra.

Sobota

Uvěřil v něho někdo z předních mužů? Jan 7,40-53

Statistika není způsob, který používá Bůh.

Církev není na prvním místě o počtu křesťanů, ale opravdovosti víry každého jednotlivce. Jak upřímná je tvá víra?

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary František: 3 300 Kč. Ostatní dary na kostel: 500 Kč. Měsíční sbírka v únoru činila 21 320 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tuto neděli 10. března ve 20.30 hodin odvysílá televize Noe exkluzivní dokument o konkláve, který velmi promptně vyrobila jedna španělská katolická producentská společnost a ostravské studio Telepace připravilo jeho českou mutaci.

§ V pátek je v 17 hodin křížová cesta, kterou povedou děti 4. a 5. třídy. Po křížové cestě pak bude mše svatá zvláště pro děti. Rodiče, přijďte se svými dětmi.

§ V pátek po mši svaté v 18:15 hodin budou mít křížovou cestu biřmovanci a po ní pak budou skupinky.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Začínají se zapisovat úmysly na další čtvrtletí. Tento týden pouze úmysly jubilantů. Přijďte si je osobně zapsat u kněze.

§ Josefové vybírají na kostel a na mši svatou v sakristii v kostele.

§ Vzadu v kostele je rozpis na čtení Božího slova při nedělních mších svatých. Prosím zvláště lektory, aby se do něj zapisovali.

§ Cesta dvou bratří - 8. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ. Uzávěrka soutěže je 31. května 2013. Více na http://goo.gl/Jy1KT (www.velehrad.eu).

 

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tuto neděli 10. března ve 20.30 hodin odvysílá televize Noe exkluzivní dokument o konkláve, který velmi promptně vyrobila jedna španělská katolická producentská společnost a ostravské studio Telepace připravilo jeho českou mutaci.

§ Ve čtvrtek je ve Slavkově křížová cesta v 15 hodin a v Horním Němčí v 16,30 hodin přede mší svatou.

§ Setkání biřmovanců je v pátek po mši svaté v 18:15 hodin v Dolním Němčí. Biřmovanci budou mít křížovou cestu biřmovanci a po ní pak budou skupinky.

§ Příští neděli v 8,30 hodin povedou křížovou cestu děti 3. třídy a jejich rodiče.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Začínají se zapisovat úmysly na další čtvrtletí. Tento týden pouze úmysly jubilantů. Přijďte si je osobně zapsat u kněze.

§ Cesta dvou bratří - 8. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ. Uzávěrka soutěže je 31. května 2013. Více na http://goo.gl/Jy1KT (www.velehrad.eu).

Category: