ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 17/3/2013

Postní impulzy na každý den

Pondělí

Já jsem světlo světa. Jan 8,12-20

Touha skutečně poznat Boha je vepsána do srdce každého člověka.

V modlitbě dovol Bohu, aby ti svým Světlem ukázal špínu tvého hříchu, který ti ubližuje.

Úterý - Slavnost svátého Josefa

Josefe, neboj se! Mt 1,16.18-21.24a

Svatý Josef nás učí, že je možné milovat a přitom nevlastnit. Je velkým vzorem víry.

Je tvá láska obětavá a nebo spíš více hledíš na sebe?

Středa

Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Jan 8,31 -42

Věrnost a vytrvalost v dobrém vedou k radosti.

Jsem trpělivý a vytrvalý v konání dobra a ve zkouškách?

Čtvrtek

Kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky! Jan 8,51-59

Přátelství s Bohem otevírá člověku bránu života.

Přečti si dnes něco z Písma svatého a přemýšlej, jak toto slovo zachovat ve svém životě.

Pátek

Hospodin je se mnou jako silný bojovník. Jer 20,10-13

Kdo se modlí, není nikdy sám.

Pomodli se o samotě a zkus vnímat Boží blízkost.

Sobota

Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo, když viděli, co vykonal. Jan 11,45-56

Věřit znamená říci Bohu: „Důvěřuji ti. Svěřuji se ti."

V dnešní modlitbě mnohokrát klidně opakuj tato slova.

Modlitba mladých a za mladé

Ježíši, s láskou se na nás díváš a nabízíš nám dar Ducha Svatého.

Prosíme tě, pomoz nám přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí,

abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti.

Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí,

abychom se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.

Dej nám schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry,

která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální.

Ať jsme v tvé církvi znamením naděje a najdeme bohatství věčného života.

Panno Maria, prosíme tě, nauč nás dělat všechno, co nám tvůj Syn řekne.

Amen.

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary ročníku 1934: 700 Kč. Ostatní dary na kostel: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Mše svatá ze slavnosti sv. Josefa se bude slavit v pondělí večer v 17,30 hodin. Přede mší svatou zpovídá otec Josef.

§ Od této neděle 17. března začíná Týden modliteb za mládež. Prosím, pamatujte na tento úmysl ve svých osobních modlitbách. Další texty k rozjímání a modlitbě najdete také na adrese: http://goo.gl/pKwKN

§ První setkání děkanátního lektorského kurzu je tento pátek 22. března v 17:00 na faře v Uh. Brodě s otcem biskupem Hrdličkou. Stále je možné se na kurz ještě přihlásit.

§ V pátek je v 17 hodin křížová cesta, kterou povedou děti 6. - 9. třídy. Po křížové cestě pak bude mše svatá zvláště pro děti. Rodiče, přijďte se svými dětmi.

§ V sobotu v 9 hodin je předvelikonoční zpovídání. Přijede více kněží. Prosím, dobře se na svátost smíření připravte a přijďte zavčas.

§ V sobotu je diecézní setkání mládeže na Velehradě. Autobus pro biřmovance (účast povinná) a ostatní mladé z farnosti odjíždí v 7,30 hodin od kostela. Pojede se do Starého Města, odkud se jde od vlakového nádrží společnou pěší poutí na Velehrad.

§ Příští neděli, prosím, přineste krabičky Postní almužny. Ponesou se v obětním průvodu jako dar pro potřebné.

§ Příští neděli budou po hrubé mši svaté křty dětí: Ella Pazourková, Klára Kleinová a Vojtěch Stojaspal.

§ Příští neděli bude křížová cesta ve 14 hodin po obci. Povedou ji ministranti a schola.

§ Začínají se zapisovat úmysly na další čtvrtletí. Své úmysly vkládejte do krabice vzadu v kostele, kde jsou také lístky.

§ Vzadu v kostele je rozpis na čtení Božího slova při nedělních mších svatých. Prosím zvláště lektory, aby se do něj zapisovali.

§ Cesta dvou bratří - 8. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ. Uzávěrka soutěže je 31. května 2013. Více na http://goo.gl/Jy1KT (www.velehrad.eu).

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od této neděle 17. března začíná Týden modliteb za mládež. Prosím, pamatujte na tento úmysl ve svých osobních modlitbách. Další texty k rozjímání a modlitbě najdete také na adrese: http://goo.gl/pKwKN

§ První setkání děkanátního lektorského kurzu je tento pátek 22. března v 17:00 na faře v Uh. Brodě s otcem biskupem Hrdličkou. Stále je možné se na kurz ještě přihlásit.

§ V úterý v 15 hodin je křížová cesta ve Slavkově. Ve čtvrtek v 15:30 hodin ve Slavkově a v 16:30 hodin v Horním Němčí. A v neděli v 8:30 hodin je křížová cesta v Horním Němčí.

§ V sobotu v 9 hodin je předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí. Přijede více kněží. Ve Slavkově a Horním Němčí bude předvelikonoční zpovídání v úterý 26. března v 18 hodin.

§ Tuto sobotu je diecézní setkání mládeže na Velehradě. Autobus pro biřmovance (účast povinná) a ostatní mladé z farnosti odjíždí v 7,30 hodin od kostela v Dolním Němčí. Pojede se do Starého Města, odkud se jde od vlakového nádrží společnou pěší poutí na Velehrad.

§ Příští neděli, prosím, přineste krabičky Postní almužny. Ponesou se v obětním průvodu jako dar pro potřebné.

§ Začínají se zapisovat úmysly na další čtvrtletí.

§ Cesta dvou bratří - 8. ročník výtvarné soutěže pro děti I. stupně ZŠ, MŠ a ZUŠ. Uzávěrka soutěže je 31. května 2013. Více na http://goo.gl/Jy1KT (www.velehrad.eu).

Category: