ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 24/3/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary Josefů na kostel: 5 900 Kč. Dar ročníku 1937: 500 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Poslední příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky v Dolním Němčí je v pondělí přede mší svatou od 16:45 hodin. A ve středu před ranní mší svatou. Ve Slavkově a Horním Němčí je ještě zpovídání v úterý od 18 hodin. V Uherském Brodě je velké zpovídání v hlavním i klášterním kostele dnes v neděli od 14 hodin.

§ Ve středu je mše svatá mimořádně ráno v 8 hodin.

§ Protože ve čtvrtek začíná velikonoční třídenní, nebude malá scholička.

§ Večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek, Velký pátek i Bílou sobotu začínají vždy v 18:30 hodin.

§ Na Velký pátek a Bílou sobotu vás zvu k ranní společné modlitbě breviáře v kostele v 8 hodin.

§ Pokud nám to počasí dovolí, tak na Velký pátek by měla být večerní křížová cesta ve 20:30 hodin po obci.

§ Příští neděli se při mši svaté žehnají pokrmy. Pozor! Ze soboty na neděli se mění čas!

§ Příští neděli je diecézní sbírka na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

**********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 18 hodin je předvelikonoční zpovídá ve Slavkově i v Horním Němčí. Na obou místech budou zpovídat dva kněží. Kromě toho se ještě dnes v neděli zpovídá v Uherském Brodě v hlavním i klášterním kostele od 14 hodin.

§ Příští neděli se při mši svaté žehnají pokrmy. Pozor! Ze soboty na neděli se mění čas!

§ Příští neděli je diecézní sbírka na arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.

***********************************************************************

Postní impulzy na každý den

Pondělí

Marie pomazala Ježíšovi nohy olejem z drahého nardu. Jan 12,1-11

Láska nepočítá, neměří, hledá jen dobro druhého.

Chval Ježíše – Prostředníka, Služebníka, Vyvoleného, který otvírá oči slepým, vyvádí ze žaláře, zachraňuje i tebe!

Úterý

Ježíš řekl Petrovi: Třikrát mě zapřeš. Jan 13,21-33.36-38

Boží láska k nám je věrná, navzdory našim zradám.

Poděkuj Bohu za jeho lásku, která je větší než tvůj hřích.

Středa

Co mi dáte, když vám ho zradím? Mt26,14-25

Hříchem prodáváme Ježíše za směšnou cenu, on nás však vykoupil za nekonečnou cenu své krve.

Zkus si uvědomit závažnost hříchu a velikost Kristovy oběti na kříži.

Zelený Čtvrtek

Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Jan 13,1-15

Láska umí překonat i překážky, které jsou v srdci.

Jakým způsobem bys mohl dnes projevit lásku, která se nebojí ničeho?

Velký Pátek

Pilát jim ho vydal, aby byl ukřižován. Jan 18,1-19,42

Kristův kříž není vítězstvím temnot, ale porážkou smrti.

Nedovol, aby nad tebou zvítězila bolest utrpení, ale pokus se svoje utrpení proměnit v oběť.

Bílá Sobota

Bůh dokáže změnit utrpení v radost, opuštěnost ve společenství, smrt v život.

Rozjímej u Kristova hrobu o tom, jak smutný by byl svět, kdy smrt zvítězila nad životem, kdyby opuštěnost byla věčná a kdyby utrpení mělo poslední slovo. Pak poděkuj Pánu, že poslední slovo má vždy jeho láska, milost a život.

Category: