ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Mše svaté v Horním Němčí a Slavkově–duben, květen, červen 2013

Kostel Datum Den Začátek Úmysl
Slavkov 1/4 Vel.Po. 9:00
Slavkov 4/4 Čtvrtek 17:00 Za + Stanislava Růžičku, + rodiče Růžičkovy, + rodiče Ježkovy, + švagry a za Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu
Horní Němčí 4/4 Čtvrtek 18:00
Horní Němčí 7/4 Neděle 09:00
Slavkov 9/4 Úterý 08:00 Za + manžela, za dvoje + rodiče a za ostatní + rodinu, za + kamarádky, Helenu, Květu a Julii, za ochranu a pomoc Boží, za dar zdraví pro živou rodinu
Horní Němčí 11/4 Čtvrtek 18:00 Za + Jana Bahulu, manželku Marii, za dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Horní Němčí 14/4 Neděle 09:00 Za farníky
Slavkov 18/4 Čtvrtek 17:00 Za syna Zdenka Popelku, na přímluvu Panny Marie za zdraví, pomoc a ochranu pro celou živou rodinu
Horní Němčí 18/4 Čtvrtek 18:00 za + Jaroslava Bahulu, manželku Růženu, dva +syny, Jana Rybáka a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Horní Němčí 21/4 Neděle 09:00 Za + Annu Bobčíkovu, + manžela, dvoje + rodiče, za Petra Janču, + rodiče, živou manželku, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Slavkov 23/4 Úterý 08:00
Horní Němčí 25/4 Čtvrtek 18:00
Horní Němčí 28/4 Neděle 09:00 Za + rodiče Režňákovy a Čechovy, za + arcibiskupa Františka Vaňáka, za dar zdraví a Boží požehnaní pro celou živou rodinu
Slavkov 2/5 Čtvrtek 17:00 Za + manžele Jeřábkovy a Hulíkovy, + rodiče a celou živou rodinu
Horní Němčí 2/5 Čtvrtek 18:00 Za + syna Františka, rodiče Borýskovy, Jančovy, sourozence, za duše v očistci a Boží ochranu a pomoc Boží živé rodině
Horní Němčí 5/5 Neděle 09:00 Za farníky
Slavkov 7/5 Úterý 8:00
Horní Němčí 9/5 Čtvrtek 18:00
Horní Němčí 12/5 Neděle 09:00 Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, za + Josefa Nehněvajsu, + Miriam Zimulovu, celou + rodinu a duše v očistci
Slavkov 16/5 Čtvrtek 17:00 Za + manžele Josefa a Marii Bartošovy a jejich zetě Vladislava Karlíka
Horní Němčí 16/5 Čtvrtek 18:00 Za + Ondřeje a Anežku Mandincovy, syna, zetě, dvoje rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
Horní Němčí 19/5 Neděle 09:00 Za + Václava Staňu, jeho + rodiče a sourozence, prosba o dary DS pro studenty rodiny, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu PM pro celou živou rodinu
Slavkov 21/5 Úterý 8:00 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a za rodinu Kolkovu
Horní Němčí 23/5 Čtvrtek 18:00 Za + rodinu Milošovu a Váňovu, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Horní Němčí 26/5 Neděle 09:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let, za dar zdraví, pomoc Boží a ochranu pro celou živou rodinu
Slavkov 29/5 Středa 18:00 Za rodiny s dětmi
Horní Němčí 30/5 Čtvrtek 18:00 Boží Tělo – Za + Josefa Zapletala, rodiče, Marii Štyksovu, manžela, syna Jaroslava, za Jindřicha Stojaspala, za ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu
Horní Němčí 2/6 Neděle 09:00 Za + Josefa Jančaříka, jeho + rodiče Františku a Josefa, za + Věru a Františka Krhovských, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
Slavkov 6/6 Čtvrtek 17:00
Horní Němčí 6/6 Čtvrtek 18:00 Za dvoje + rodiče, za + bratra, za + švagry, za + Jarka Bednaříka a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Horní Němčí 9/6 Neděle 09:00 Za děti, které přistupují poprvé ke svatému přijímání a jejich rodiny
Slavkov 11/6 Úterý 08:00
Horní Němčí 13/6 Čtvrtek 18:00 Za farníky
Horní Němčí 16/6 Neděle 09:00 Za + Stanislava Dufku, + otce, rodiče Dufkovy a Zimčíkovy, dva + syny a za celou živou rodinu
Slavkov 20/6 Čtvrtek 17:00 Za + Antonína Fibichra, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Horní Němčí 20/6 Čtvrtek 18:00 Za + Františka Turečka a Františku, + syna Jiřího a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
Horní Němčí 23/6 Neděle 09:00 Za dvoje + rodiče, sourozence, manžela, 5 živých rodin, duše v očistci a dar zdraví
Slavkov 25/6 Úterý 08:00 Nebude mše svatá!
Horní Němčí 27/6 Čtvrtek 18:00 Za + Františka Vráblíka, + rodiče Vráblíkovy, Kratochvílovy, duše v očistci a Boží ochranu pro živé rodiny
Horní Němčí 30/6 Neděle 09:00 Hody – Za farníky

Category: