ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 19/5/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar ročníku 1937: 500 Kč. Ostatní dary: 3 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu: V pondělí, středu (zpívané mariánské nešpory) a pátek po mši svaté. V neděli ve 14 hodin.

§ V pondělí přede mší svatou zpovídá otec Josef.

§ Ve středu při mši svaté v 18:30 hodin je druhá katecheze pro děti a rodiče před 1. svatým přijímáním. Téma – Eucharistie: pokrm na celý život

§ Ve středu po mši svaté v rámci májové pobožnosti budou zpívané mariánské nešpory s kostelním sborem.

§ V pátek je pravidelná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Soutěž s Cyrilem a Metodějem pokračuje. J

§ V pátek v 19:30 hodin je příležitost ke svátosti smíření pro rodiče a příbuzné dětí, které půjdou k 1. svatému přijímání. Budou zpovídat 3 kněží. Zpovídat se bude také během týdne jako obvykle půl hodiny přede mší svatou. Dejte svým dětem tento duchovní dárek a spolu s nimi v neděli přistupte ke stolu Páně.

§ V sobotu v 11 hodin je křest Vladimíra Janči. Ve 13:30 hodin je mše svatá za šedesátníky.

§ V sobotu je setkání současných a vysloužilých ministrantů. Ve 14:30 hodin je mše svatá a v 16 hodin je vzájemný fotbalový zápas. Přijďte povzbudit ministrantské fotbalisty. Občerstvení bude také zajištěno. J

§ V sobotu v 17 hodin je nácvik na nedělní slavnost, po kterém děti přistoupí ke svátosti smíření, aby v neděli přijali Krista s čistým srdcem.

§ Příští neděli při mši svaté v 10:30 hodin bude slavnost 1. svatého přijímání. Protože jde k přijímání 30 dětí, budou všechny lavice rezervovány pro rodinné příslušníky dětí. Díky za pochopení.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravu kostela.

§ Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí zve všechny seniory na desáté setkání u příležitosti "Svátku matek". Přijďte v úterý 21. května v 18.00 hodin do KD. Hosté: děti z MŠ Dolní Němčí, Dolněmčánek, mužský sbor Dolněmčané, harmonikář pan Adamec ze Suché Loze.

§ Příští středu 29. května je malá farní pouť rodin s dětmi do Slavkova, kde v kapli sv. Zdislavy (patronky rodin) bude v 18 hodin mše svatá. Přijeďte na kole, když máme teď tu novou cyklostezku. J

§ Duchovní správa na Svatém Hostýně zve v sobotu 1. června 2013 na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. V 8.30 hodin je v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem koncelebrovaná mše svatá. Hlavní celebrant je opat strahovských premonstrátů Michael Pojezdný z Prahy. Po mši svaté vyjde z kostela eucharistický průvod na Sv. Hostýn, kde bude ve 12.00 hodin Te Deum a svátostné požehnání.

§ Na Slovensku je něco přes rok otevřen dům pro rodiny "Rodinkovo". Nabízí pobyty pro rodiny, dovolené, duchovní obnovy, letní tábory, ... Rodiny tam mohou přijet zregenerovat se, načerpat fyzicky i duchovně ... Okolní příroda láká k výletům. Více informací zde: http://rodinkovo.webnode.sk

§ Kdo by se chtěl zúčastnit 8. června poutního zájezdu na Turzovku, ať se přihlásí do 25. května u paní Buberníkové. Informace jsou na vývěsce v předsíni kostela.

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu: V úterý ve Slavkově po ranní mši svaté. Ve čtvrtek ve Slavkově v 17 hodin. V Horním Němčí po mši svaté. V neděli ve 14 hodin.

§ V pátek je spolčo dětí na faře v 15:30 hodin. J

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravu kostela.

§ Příští středu 29. května je malá farní pouť rodin s dětmi do Slavkova, kde v kapli sv. Zdislavy (patronky rodin) bude v 18 hodin mše svatá.

§ Duchovní správa na Svatém Hostýně zve v sobotu 1. června 2013 na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. V 8.30 hodin je v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem koncelebrovaná mše svatá. Hlavní celebrant je opat strahovských premonstrátů Michael Pojezdný z Prahy. Po mši svaté vyjde z kostela eucharistický průvod na Sv. Hostýn, kde bude ve 12.00 hodin Te Deum a svátostné požehnání.

§ Na Slovensku je něco přes rok otevřen dům pro rodiny "Rodinkovo". Nabízí pobyty pro rodiny, dovolené, duchovní obnovy, letní tábory, ... Rodiny tam mohou přijet zregenerovat se, načerpat fyzicky i duchovně ... Okolní příroda láká k výletům. Více informací zde: http://rodinkovo.webnode.sk

§ Kdo by se chtěl zúčastnit 8. června poutního zájezdu na Turzovku, ať se přihlásí do 25. května u paní Buberníkové. Informace jsou na vývěsce v předsíni kostela.

Category: