ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 26/5/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na kostel: 13 430 Kč. Ostatní dary: 2 900 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu: Dnes v neděli ve 14 hodin. V pondělí, středu a pátek po mši svaté.

§ V pátek je pravidelná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Soutěž s Cyrilem a Metodějem pokračuje. J

§ Ve středu je malá farní pouť rodin s dětmi do Slavkova, kde v kapli sv. Zdislavy (patronky rodin) bude v 18 hodin mše svatá. Přijeďte na kole, když máme teď tu novou cyklostezku. J

§ Stále se můžete zapojit do děkanátní fotografické soutěže. Bližší informace jsou na internetové adrese: http://goo.gl/bCpKg

§ V sobotu 8. června v 15 hodin je Dětský den. Sponzoři, kteří by chtěli podpořit tuto akci, ať nosí své finanční dary Marii Horňákové do Galatextilu nebo Martině Smetanové. Toto pondělí v 19,30 hodin ve farní dvoraně je domluva všech dobrovolníků, kteří chtějí jakkoliv přiložit ruku k dílu.

§ V pastýřském listu nás otec arcibiskup vyzval, abychom mu napsali své zkušenosti s prohlubováním víry. Uvádím kontakty, kde můžete napsat. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, Olomouc, 771 01. E-mail na sekretáře arcibiskupa: gatnarp@arcibol.cz

§ Duchovní správa na Svatém Hostýně zve v sobotu 1. června 2013 na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. V 8.30 hodin je v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem koncelebrovaná mše svatá. Hlavní celebrant je opat strahovských premonstrátů Michael Pojezdný z Prahy. Po mši svaté vyjde z kostela eucharistický průvod na Sv. Hostýn, kde bude ve 12.00 hodin Te Deum a svátostné požehnání.

§ Farnost Zlín nás zve v sobotu 15. června 2013 na jednodenní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem na téma Eucharistie – tajemství života. Uskuteční se v kongresovém centru Zlín. Bližší informace a přihlášení na mobilu 607213617 nebo e-mailu do-zlin@seznam.cz

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na kostel: 3 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je malá farní pouť rodin s dětmi do Slavkova, kde v kapli sv. Zdislavy (patronky rodin) bude v 18 hodin mše svatá.

§ Ve čtvrtek je v Horním Němčí eucharistický průvod obcí po večerní mši svaté.

§ Příští neděli je mše svatá v 9 hodin ve Slavkově, protože v tomto týdnu máme svátek svaté Zdislavy.

§ Stále se můžete zapojit do děkanátní fotografické soutěže. Bližší informace jsou na internetové adrese: http://goo.gl/bCpKg

§ V pastýřském listu nás otec arcibiskup vyzval, abychom mu napsali své zkušenosti s prohlubováním víry. Uvádím kontakty, kde můžete napsat. Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, pošt. schr. 193, Olomouc, 771 01. E-mail na sekretáře arcibiskupa: gatnarp@arcibol.cz

§ Duchovní správa na Svatém Hostýně zve v sobotu 1. června 2013 na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. V 8.30 hodin je v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem koncelebrovaná mše svatá. Hlavní celebrant je opat strahovských premonstrátů Michael Pojezdný z Prahy. Po mši svaté vyjde z kostela eucharistický průvod na Sv. Hostýn, kde bude ve 12.00 hodin Te Deum a svátostné požehnání.

§ Farnost Zlín nás zve v sobotu 15. června 2013 na jednodenní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem na téma Eucharistie – tajemství života. Uskuteční se v kongresovém centru Zlín. Bližší informace a přihlášení na mobilu 607213617 nebo e-mailu do-zlin@seznam.cz

Category: