ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 8/9/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Marie darovali: 14 150 Kč. Dary nemocných: 8 000 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je odjezd na farní pouť na Svatý Hostýn ve 12 hodin od zastávky u kostela.

§ Ve středu nebude večerní mše svatá!

§ Setkání malé scholičky bude tento čtvrtek 12. 9. v 17 hodin ve farní dvoraně.

§ V pátek je přede mší svatou od 17:45 hodin fatimská mariánská pobožnost. Po mši svaté je s biřmovanci společné zahájení novény před biřmováním v 19:15 hodin a setkání ve skupinkách.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Děti, nezapomeňte si vzít svoji vybarvenou a podepsanou ovečku.

§ Od pátku 13. září do pátku 20. září vždy v 19:15 hodin je v kostele společná modlitba novény před biřmováním. Je určena zvláště pro biřmovance a kmotry, ale zúčastnit se mohou všichni farníci.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Vzadu v kostele jsou k dispozici přihlášky do náboženství na další školní rok.

§ Kdo navštěvuje lektorský kurz v Uherském Brodě, tak poslední setkání je v sobotu 14. září podle rozpisu. Nezapomeňte si přinést připravený text z Písma.

Rozvrh hodin náboženství ve školním roce 2013/2014

Ročník

Den

Hodina

Vyučující

1. hodina

1.A

Pondělí

11:30 – 12:15

sestra Milada

pondělí 9. září

1.B

Pondělí

12:20 – 13:05

sestra Milada

pondělí 9. září

2. tř

(loňská 1.A)

Čtvrtek

11:30 – 12:15

sestra Milada

čtvrtek 12. září

2. tř

(loňská 1.B)

Čtvrtek

12:20 – 13:05

sestra Milada

čtvrtek 12. září

3. třída

Středa

12:35 - 13:20

P. Petr Hofírek

středa 18. září

4.A

Pondělí

13:05 – 13:50

sestra Milada

pondělí 9. září

4.B

Čtvrtek

13:05 – 13:50

sestra Milada

čtvrtek 12. září

5. třída

Pondělí

13:50 – 14:35

sestra Milada

pondělí 9. září

6. třída

Středa

13:25 – 14:10

P. Petr Hofírek

středa 18. září

7. a 8. třída

Čtvrtek

14:30 – 15:15

P. Petr Hofírek

čtvrtek 19. září

9. třída

Středa

14:30 – 15:15

P. Petr Hofírek

středa 18. září

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je odjezd na farní pouť na Svatý Hostýn ve 12 hodin od zastávky u kostela.

§ Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hodin ve Slavkově.

§ Od pátku 13. září do pátku 20. září vždy v 19:15 hodin je v kostele v Dolním Němčí společná modlitba novény před biřmováním. Je určena zvláště pro biřmovance a kmotry, ale zúčastnit se mohou všichni farníci.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Kdo navštěvuje lektorský kurz v Uherském Brodě, tak poslední setkání je v sobotu 14. září podle rozpisu. Nezapomeňte si přinést připravený text z Písma.

 

Zkušenosti z Charismatické konference 2013

Když jsem v červnu četla informace o tom, co všechno je připraveno pro účastníky Katolické charismatické konference, netušila jsem, že se jí sama zúčastním. Plánovala jsem, že se letos vypravím alespoň na jeden den. Zajímalo mě, jak se může tolik lidí zabývat jediným příběhem z Bible a přitom objevit vždy něco nového. Letos to bylo setkání Zachea a Ježíše. Tento známý příběh Lukášova  evangelia  nejprve rozebral do nejmenších podrobností  P. Vojtěch Kodet. Musím  říct,  že  je  to opravdu výborný kazatel a jeho zamyšlení se nad postavou Zachea bylo velmi oslovující. Také ostatní přednášející měli můj obdiv. Ať už to byla Kateřina Lachmanová, P. Aleš Opatrný nebo sestra Veronika Barátová a mnoho dalších. Ovšem na co jsem se nejvíc těšila byly ranní chvály a koncerty kapely Chapela a adorace komunity Blahoslavenství. Jejich zpěv žalmů a písní mi ještě dlouho po návratu z konference zněl v uších. Bylo to něco nádherného. Opravdový zážitek, protože jsem díky projekci mohla zpívat každou píseň spolu s nimi. Měla jsem možnost být na mši svaté, kterou celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle,  další mši sloužil zase  plzeňský  biskup František Radkovský  a také tuto konferenci navštívil pan kardinál Miloslav Vlk. Bylo to 5 dní naplněných přátelskou a duchovní atmosférou. Velmi povzbuzující pro mě bylo vidět takovou spoustu mladých lidí pohromadě na jednom místě, neváhali přijet na konferenci i s nejmenšími ratolestmi. Den ze dne účastníků konference přibývalo. Letos  ji navštívilo rekordních 7000 lidí. Organizace této konference určitě  stála hodně práce a úsilí, ale nebylo to zbytečné. Vždyť jsme všichni odjížděli naplnění Duchem svatým plni díků a chval za všechna dobrodiní, která nám Pán prokázal.  Byla jsem sice unavená, ale zároveň plná síly a naděje do dalších dní. Budete-li mít příští rok 9. – 13. července 2014 cestu do Brna, tak se přijďte podívat. Nebudete litovat. 

paní Warchilová z Horního Němčí

Dne 11. 7. přijíždíme do Brna, kam nás otec Petr svezl. Tím se stává sen a přání skutečností. Stačilo jen několik slov a otec vše zařídil. Nejen, že nás vzal do Brna na Konferenci, která se konala na výstavišti, ale věnoval i čas, vše potřebné zařídil i s ubytováním na 4 dny. Za to mu patří velký dík. Téma bylo: Zacheus, hříšný člověk a Ježíš. Zacheus, kterého lidé spíš nenáviděli pro jeho vydírání a lakotu, toho si Ježíš volí, aby u něho mohl zůstat. Zacheus byl tak překvapený, že okamžitě souhlasil a rychle slezl ze stromu a nastalo u něho obrácení. Co nám hříšníkům tím Ježíš chce říct? Člověče, ať žiješ kdekoli, buď v paláci nebo bez domova, přijmi mé pozvání a změň svůj život pro mne i své bližní tak jak Zacheus. Program: Každý den začínal modlitbou chval, pokračoval přednášejícími, kteří nám promlouvali do srdce. Denně byla sloužena mše svatá s našimi biskupy a velkým množstvím kněží. Taky byla denně vystavena Nejsvětější Svátost, kde se mohlo od rána do večera adorovat. Komunita Emanuel měla přímluvné modlitby pro ty, kdo mají bolest či tíseň, což bylo hodně využíváno. Nejen, že se mohlo načerpat síly pro duši, ale též pro tělo. Přesto, že tam bylo asi 7 000 lidí, kde bylo přítomno mnoho mladých rodin i s dětmi, vše mělo svůj řád i pořádek. Chvála Kristu a Marii.

dvě farnice z Dolního Němčí

Category: