ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 6/10/2013

Vezmi a čti celou Bibli

Ke každodenní četbě Bible se mi ozvalo 6 farníků. Stále se můžete přidat i vy. Začínáme 1. knihou Mojžíšovou (Genesis), která je současně první knihou celé Bible. Pokud byste dali přednost spíše poslechu Bible, tak na adrese http://www.ctuceloubibli.g6.cz/ postupně budu doplňovat nahrávky jednotlivých kapitol knih Starého zákona. Jedná se překlad Jeruzalémské bible. Mějte shovívavost s nedokonalostí četby. J


Zraněný pastýř

V neděli 20. října v 18 hodin bude v kostele v Dolním Němčí divadelní představení Zraněný pastýř.  Je to příběhem člověka, který hledá smysl svého života, způsob, jakým zaplnit prázdnotu svého srdce. Protagonista hledá odpověď na svoji touhu milovat a být milován, na otázky, které vyvěrají z hloubi jeho duše. Jak se vyrovnat se svými strachy a zraněním? „Život! Proč? Smrt! Proč? Láska! Proč?“ Nejde o divadlo ani o herecké výkony, jde o poselství... Nejde o potlesk, ale o ochotu otevřít své srdce... Záleží na tom, zda mu dovolíš vstoupit...

Církevní restituce – pamětníci ve farnosti

Do konce roku mohou farnosti podat nárok na restituce církevního majetku (movitého i nemovitého). Pro celý děkanát to pro nás zpracovává technický administrátor v Uherském Brodě. Pokud byste ale věděli o nějakém pozemku nebo také vzácném uměleckém předmětu, který byl zabaven nebo "zapůjčen" v době komunistického režimu, informujte o tom na faře. Kdyby byla nějaká fotografie nebo jiný doklad, hodně by to usnadnilo dohledání v oficiálních dokumentech.

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar ročníku 1948: 500 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí, v den památky Panny Marie Růžencové bude v 17:45 hodin slavnostní rozjímavá modlitba růžence za nová povolání ke kněžství. I tímto způsobem se můžeme připravit na návštěvu bratislavských bohoslovců v naší farnosti.

§ Bohoslovci z bratislavského semináře přijedou v pátek a zúčastní se večerní mše svaté. Po mši svaté prosím rodiny, kde mají bydlet, aby si pro seminaristy přišli. V sobotu se zúčastní programu na Velehradě. A v neděli se zapojí do mše svaté v 7:30 hodin i v 10:30 hodin. Po hrubé mši svaté bude jejich krátké svědectví.

§ V pondělí zpovídá otec Josef.

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti a rodiče!

§ V neděli v 18 hodin bude v kostele mariánská pobožnost na poděkování za zasvěcení světa Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

§ V neděli 20. října ve 14 hodin bude drakiáda nad Dolním Němčím u vodojemu.

§ Blahoslavení Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou zapsáni do seznamu svatých v neděli 27. dubna 2014, tedy o druhé neděli velikonoční, kterou Jan Pavel II. ustanovil nedělí Božího milosrdenství a na kterou se konala již beatifikace Jana Pavla II.

§ Na adventní neděli 15. prosince bude v naší farnosti misijní jarmark. Již nyní můžete začít vytvářet drobné předměty, které by se za finanční příspěvek na misie prodávali.

§ České biskupské konference se na nás obracím s výzvou o podporu evropské iniciativy občanů s názvem "Jeden z nás", která v současnosti probíhá v členských zemích Evropské unie. Jejím cílem je ochrana embryí, zejména zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Iniciativu je možné podpořit na: http://goo.gl/UjehGi

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel:3 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek od 16:40 hodin bude ve Slavkově příležitost ke svátosti smíření.

§ V neděli 20. října ve 14 hodin bude drakiáda nad Dolním Němčím u vodojemu.

§ Blahoslavení Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou zapsáni do seznamu svatých v neděli 27. dubna 2014, tedy o druhé neděli velikonoční, kterou Jan Pavel II. ustanovil nedělí Božího milosrdenství a na kterou se konala již beatifikace Jana Pavla II.

§ České biskupské konference se na nás obracím s výzvou o podporu evropské iniciativy občanů s názvem "Jeden z nás", která v současnosti probíhá v členských zemích Evropské unie. Jejím cílem je ochrana embryí, zejména zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Iniciativu je možné podpořit na: http://goo.gl/UjehGi

Category: