ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 2/3/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka Svatopetrský haléř: 13 750 Kč. Ostatní dary: 2 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je Popeleční středa. Den přísného půstu (Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Půst je závazný pro zdravé lidi.) Začíná doba postní. Při mši bude udělován popelec. Kdo nemůže popelec přijmout ve středu, bude možnost ještě v neděli na začátku mše svaté v 10:30 hodin. (Na ranní mši svaté se popelec udělovat nebude.)

§ Na první pátek bude vystavena Nejsvětější svátost v 9 hodin. Prosím, abyste se zapsali do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté pak bude svátostné požehnání.

§ I když jsou prázdniny, tak v pátek v 17 hodin je spolčo dětí. Určitě, děti, přijďte! J A v neděli v 10:30 hodin je mše svatá zvláště pro vás a rodiče. Společně vstoupíme do doby postní, která je přípravou na velikonoce a časem pokání.

§ Setkání nové pastorační rady bude v pátek v 19 hodin na faře.

§ V sobotu bude mše svatá v charitním domě již dopoledne v 9 hodin, při které bude možné přijmout popelec.

§ Příští neděli 9. 3. bude světový den modliteb. Křížovou cestu povedou ženy a po ní už tradičně se připojíme k modlitbám světového dne. Při SDM se koná pravidelná sbírka.

§ Zveme všechny členy Fatimského apoštolátu ve čtvrtek 13. března v 17:30 hodin v kostele na mariánskou fatimskou pobožnost, po které pak bude setkání ve farní dvoraně. Jsou také srdečně zváni všichni, kteří se chtějí připojit.

§ Kdo by se chtěl zúčastnit poutního zájezdu do Krakova - Vadovic 27. dubna 2014 na neděli Božího milosrdenství, nechť se informuje na vývěsce.

§ Poutní akce na sv. Antonínku najdete na webu: http://goo.gl/W7XRW8

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Čtvrtek 8 – 9 hodin a 19 - 20 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka Svatopetrský haléř: 4 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je Popeleční středa. Den přísného půstu (Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Půst je závazný pro zdravé lidi.) Začíná doba postní. Při mši bude udělován popelec. Kdo nemůže popelec přijmout ve středu, bude možnost ještě v neděli na začátku mše svaté.

§ Ve čtvrtek bude mše křížová cesta a mše svatá jen ve Slavkově a to v 16 hodin.

§ Příští neděli po mši svaté bude slavnostní uvedení členů nové pastorační rady.

§ Kdo by se chtěl zúčastnit poutního zájezdu do Krakova - Vadovic 27. dubna 2014 na neděli Božího milosrdenství, nechť se informuje na vývěsce.

§ Poutní akce na sv. Antonínku najdete na webu: http://goo.gl/W7XRW8

§ Příležitost k setkání s knězem v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Čtvrtek 8 – 9 hodin a 19 - 20 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

 

Postní duchovní obnova 2014

Termín: 28. - 30. března 2014

Téma: Živá víra je Život věřícího

Rozjímání nad texty papeže Františka o víře podle jeho první encykliky Světlo víry

Místo konání: Velehrad – Stojanov

Cena za ubytování: 250 Kč (jednolůžkový pokoj/noc)

nebo 220 Kč (dvoulůžkový pokoj/noc)

Ceny jídla: snídaně - 40 Kč; oběd - 80 Kč a večeře - 60 Kč

Informace: www.farnostnemci.cz

Přihláška nejpozději do 14. března 2014

Osobně otci Petrovi nebo na http://goo.gl/36dmqX

Category: