ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Květná neděle 13/4/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary nemocných: 15 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý ve 14 hodin navštívím nemocné v charitním domě a bude tam možnost přijmout svátost smíření. V úterý je ještě možnost svátosti smíření v 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí. Od čtvrtka se již zpovídat nebude.

§ Ve středu je mše svatá ráno v 7:30 hodin.

§ Na Velký pátek bude křížová cesta po obci večer ve 20:30 hodin. Pokud to počasí dovolí, začneme na prostranství před farou. Protože prožíváme Rok rodiny, bude křížová cesta s texty Jana Pavla II (který bude na neděli Božího milosrdenství svatořečen) obětována za rodiny. Mezi jednotlivými zastaveními by kříž nesly jednotlivé rodiny (zvláště rodiny s dětmi malými či mladšími). Prosím, zapište se v kostele.

§ V kostele je také rozpis na četbu Božího slova při obřadech velikonočního třídenní. Prosím lektory, aby se zapsali.

§ Na velikonoční neděli se žehnají pokrmy. A při mších svatých bude diecézní sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

§ Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili do Postní almužny.

§ V rámci velikonoční doby 2014 Arcibiskupství olomoucké nabízí zasílání citátů otce arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru: VAM +JAN na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu).

§ V úterý 15. 4. od 21:35 bude v televizi Nova v pořadu Víkend odvysílána cca 7 minutová reportáž o Manželských večerech, křesťanské aktivitě pro manžely. Kurz Manželské večery tvoří osm setkání. Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah. Více najdete třeba na www.manzelskevecery.cz

§ Benefiční koncerty pro Gabču (dětská mozková obrna), na kterém vystupuje naše schola Nekonečno, mužský pěvecký sbor Dolněmčané a cimbálová muzika Cifra, budou 25. 4. ve 20 hodin ve Zlíně, 27. 4. 2014 v 19 hodin v Uherském Hradišti a 11. 5. v 18 hodin v Uherském Brodě. Více na: www.facebook.com/koncertyprogabcu

Svatý týden v Dolním Němčí

Zeleným čtvrtkem začíná nejposvátnější doba celého liturgického roku. Proto přicházejte na jednotlivé obřady a tyto dny prožijte ve zvláštní usebranosti i mimo kostel. Na Zelený čtvrtek obřady začínají v 18:30 hodin. Po mši svaté jsou modlitby v getsemanské zahradě. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Ráno v 8 hodin můžeme začít den modlitbou breviáře v kostele. Velkopáteční obřady začínají pak v 18:30 hodin a křížová cesta po obci ve 20:30 hodin. Bílá sobota je den bdění u Božího hrobu a proto den ticha. Snažte se i doma nepouštět si hudbu, rádio či televizi. Ráno v 8 hodin bude opět modlitba breviáře v kostele. Od 8:30 hodin bude příležitost ke bdění u Božího hrobu. Ve 14 hodin bude rozjímavá pobožnost pro děti. Velikonoční vigilie začne ve 20 hodin. Je to slavnost světla, Božího slova a vody s obnovou křestního slibu. Při této bohoslužbě bude udělen křest malému dítěti. Nedělní bohoslužby jsou jako obvykle v 7:30 a 10:30 hodin. Na velikonoční pondělí bude bohoslužba jen v 7:30 hodin.

***********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 18 hodin je předvelikonoční zpovídání v Horním Němčí i Slavkově.

§ Ve středu od 9 hodin navštívím nemocné ve Slavkově a Horním Němčí.

§ Na velikonoční neděli se žehnají pokrmy. A při mši svaté bude diecézní sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

§ Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojili do Postní almužny.

§ V rámci velikonoční doby 2014 Arcibiskupství olomoucké nabízí zasílání citátů otce arcibiskupa Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené k Roku rodiny. Pro přihlášení odběru odešlete SMS ve tvaru: VAM +JAN na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu).

§ V úterý 15. 4. od 21:35 bude v televizi Nova v pořadu Víkend odvysílána cca 7 minutová reportáž o Manželských večerech, křesťanské aktivitě pro manžely. Kurz Manželské večery tvoří osm setkání. Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posílit a prohloubit jejich partnerský vztah. Více najdete třeba na www.manzelskevecery.cz

Svatý týden v Horním Němčí

Zeleným čtvrtkem začíná nejposvátnější doba celého liturgického roku. Proto přicházejte na jednotlivé obřady a tyto dny prožijte ve zvláštní usebranosti i mimo kostel. Na Zelený čtvrtek obřady začínají v 16 hodin. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Modlitba křížové cesty začíná v 17:15 hodin a velkopáteční obřady pak v 18 hodin. Bílá sobota je den bdění u Božího hrobu a proto den ticha. Snažte se i doma nepouštět si hudbu, rádio či televizi. Od 9 hodin bude příležitost ke bdění u Božího hrobu. Velikonoční vigilie začne ve 20 hodin. Je to slavnost světla, Božího slova a vody s obnovou křestního slibu. Nedělní bohoslužba je v Horním Němčí v 9 hodin a na velikonoční pondělí v 9 hodin ve Slavkově.

Category: